Gwylia ein fideos "Sut i..." am gymorth ymarferol ar sut i ddefnyddio mwy o dechnoleg Cymraeg ar dy gyfrifiadur, tabled neu ffôn bob dydd.
Ry' ni wedi cynhyrchu cyfres o fideos ymarferol i helpu gyda'r defnydd o dechnoleg Cymraeg ar feddalwedd. Wyt ti wedi ystyried troi rhyngwyneb dy ddyfais i'r Gymraeg, neu newid gosodiadau dy becyn Microsoft i'r Gymraeg? Wyt ti’n gwybod sut mae teipio acenion Cymraeg? Cymer olwg i weld beth sydd ar gael a sut elli di wneud hyn. 

Yn yr Adran hon

Newid Windows 8 i'r Gymraeg

Gwylia'r fideo am gyngor ymarferol ar sut i newid Windows 8 i'r Gymraeg

Gosod dy e-bost i'r Gymraeg

Gwylia'r fideo am gyngor ymarferol ar sut i osod dy e-bost i'r Gymraeg

Gosod iaith dy Facebook i'r Gymraeg

Gwylia'r fideo am gyngor ymarferol ar sut i osod iaith dy Facebook i'r Gymraeg

Gosod iaith dyddiad dy Apple iPhone neu iPad i'r Gymraeg

Gwylia'r fideo am gyngor ymarferol ar sut o osod iaith dyddiad dy Apple iPhone neu iPad i'r Gymraeg

Teipio acenion Cymraeg

Gwylia'r fideo am gyngor ymarferol ar sut i deipio acenion Cymraeg

Tecstio yn Gymraeg

Gwylia'r fideo am gyngor ymarferol ar sut i decstio yn Gymraeg

Newid iaith dy Mac i'r Gymraeg

Gwylia'r fideo am gyngor ymarferol ar sut i newid iaith dy gyfrifiadur Mac i'r Gymraeg

Newid dy Windows 7 i'r Gymraeg

Gwylia'r fideo am gyngor ymarferol ar sut i newid rhyngwyneb Windows 7 i'r Gymraeg

Newid fformat i'r Gymraeg ar Windows 7

Gwylia'r fideo am gyngor ymarferol ar sut i newid fformat rhifau, y dyddiad, amser a'r bysellfwrdd i'r Gymraeg ar Windows 7

Gosod Microsoft Office 2010 neu 2013 i'r Gymraeg

Gwylia'r fideo am gyngor ymarferol ar sut i osod Microsoft Office 2010 neu 2013 i'r Gymraeg

Defnyddio Microsoft Office i ddeall ystyr geiriau Cymraeg

Gwylia'r fideo am gyngor ymarferol ar sut i ddefnyddio Microsoft Office i ddeall ystyr geiriau Cymraeg

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig