Rhaglen 'Trosiad' - Grant Cymraeg 2050
Grant i’r Gweilch yn y Gymuned ar gyfer rhaglen 'Trosiad'

Dyfarnwyd arian i raglen 'Trosiad' Gweilch yn y Gymuned fel rhan o Grant Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru. Nod y rhaglen yw cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg trwy ymgorffori geiriau a themâu Cymraeg yn ystod sesiynau rygbi a gynhelir mewn ysgolion.

Mae hyn yn cynnwys defnyddio geiriau Cymraeg megis rhifau a lliwiau yn ystod y sesiynau, gyda'r gobaith y gallai hyn ddod yn un o'u prif raglenni yn y dyfodol.

Gwnaethpwyd y prosiect yn bosib diolch i gyfraniad o £11,680 gan Grant Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru.

Mae’r Grant Cymraeg 2050 yn elfen allweddol o’r Strategaeth Iaith Gymraeg, Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr. Mae wedi darparu cyllid ar gyfer prosiectau blaengar a byr dymor sydd â’r nôd o gynyddu defnydd dyddiol pobl o’r Gymraeg ac i hyrwyddo technoleg sy’n cefnogi’r defnydd o’r Gymraeg.

Gyda chyfanswm o £425,000 wedi’i ddyfarnu i 26 o brosiectau blaengar, mae ariannu allweddol arall yn cynnwys prosiectau gan Undeb Rygbi Cymru, yr RNIB a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig