Ap Tro (Mynyddoedd) - Grant Cymraeg 2050
Y map realiti estynedig Cymraeg cyntaf yn cyflwyno prydferthwch Cymru i dwristiaid

Mae’r ymgyrchwyr treftadaeth Gymreig, Mynyddoedd Pawb wedi ymuno â Chwmni Galactig, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd (AHNE) a Dŵr Dyffryn Dyfrdwy i greu map realiti estynedig (AR) Cymraeg cyntaf Cymru, ‘Tro’.


Gan ddefnyddio arian Grant Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru, ac yn targedu’r diwydiant awyr agored, pobl leol, ysgolion a thwristiaid o bob oedran, bydd yn rhoi dewis o bedair taith cerdded yn ardal Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.


I’w weld ar eich sgrîn ffôn symudol, bydd ‘Tro’ yn troshaenu llwybrau cerdded ac enwau lleoliadau dros yr olygfa i’w gweld o gamera eich dyfais symudol. Byddwch yn gallu clywed sut i ynganu lleoedd yn Gymraeg, ynghyd â darllen straeon a chwedlau lleol am yr ardal o’ch amgylch.


Gyda’r holl enwau lleol yn Gymraeg, mae’r holl wybodaeth arall yn ddwyieithog ac felly’n hawdd i dwristiaid a bobl leol ei ddefnyddio.


Bydd y map realiti estynedig yn gweithio’n benodol yn ardal Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, gyda’r nod o ehangu i ardaloedd eraill ar draws Cymru.

Eglura Mari Gwent o Mynyddoedd Pawb, “Gobeithiwn y bydd ‘Tro’ yn ennyn diddordeb yn y Gymraeg nid yn unig yn lleol, ond ymhlith ymwelwyr â’r ardal hefyd. Rydym hefyd yn gobeithio cynyddu’r ymdeimlad o berthyn ymhlith ein cymunedau lleol.


“Rydym am gynyddu ymwybyddiaeth o gyfoeth ein treftadaeth Gymreig leol, sydd wrth gwrs yn helpu pobl leol a thwristiaid i weld llwybrau cerdded a straeon, ynghyd â bod yn ganllaw ynganu Cymraeg ar gyfer yr ardal."


“Rydym yn gyffrous i lansio ‘Tro’ am y gobeithiwn y bydd yn offeryn gwych i bobl ei ddefnyddio er mwyn ymwneud yn fwy â’n hardal o brydferthwch naturiol eithriadol.”


Gwnaethpwyd y prosiect yn bosib diolch i gyfraniad o £18,250 gan Grant Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru.


Mae’r Grant Cymraeg 2050 yn elfen allweddol o’r Strategaeth Iaith Gymraeg, Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr. Mae wedi darparu cyllid ar gyfer prosiectau blaengar a byr dymor sydd â’r nôd o gynyddu defnydd dyddiol pobl o’r Gymraeg ac i hyrwyddo technoleg sy’n cefnogi’r defnydd o’r Gymraeg.


Meddai’r Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan, “Rydym wrth ein boddau i allu helpu Mynyddoedd Pawb a’u partneriaid Galactig, AONB Bryniau Clwyd a Dŵr Dyffryn Dyfrdwy, i gyflawni’r gwaith pwysig maent yn ei wneud yn barhaus i gadw’r dreftadaeth Gymreig.

“Rydym yn gobeithio y bydd yr ap hwn nid yn unig yn annog defnyddwyr i ymwneud â’u hamgylchedd, ond mae hefyd yn gyfle gwych i ddysgu am y dreftadaeth gyfoethog sydd gan Gymru i’w chynnig. Mae hefyd yn ddarn ffantastig o dechnoleg sy’n annog ymgyfarwyddo â’r Gymraeg a’r defnydd ohoni.”


Gyda chyfanswm o £425,000 wedi’i ddyfarnu i 26 o brosiectau blaengar, mae ariannu allweddol arall yn cynnwys prosiectau gan Undeb Rygbi Cymru, yr RNIB a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig