Mae creu cynnwys ar-lein yn Gymraeg yn dod yn haws bob dydd

Blogio a Podlediadau

Mae gwasanaethau blogio poblogaidd megis Wordpress a Drupal yn cynnig y seilwaith sydd angen er mwyn creu blogiau a gwefannau Cymraeg. Mae'r rhain yn cynnig themâu sydd wedi eu teilwra i’r Gymraeg - gelli weld mwy o enghreifftiau ar wefan meddal.com.

Fe gei di ddigon o syniadau ac enghreifftiau o flogiau Cymraeg ar blogiadur.com neu ar hedyn.net.

Mae hedyn.net hefyd yn cynnwys esiamplau o bodlediadau Cymraeg.

Newyddiaduraeth Gymunedol

Mae’r Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol yn creu adnoddau i gynorthwyo gyda dysgu sgiliau, meithrin hyder i alluogi pawb i greu a rhannu mwy o newyddion o fewn eu cymunedau drwy gyfrwng y Gymraeg gan ddefnyddio cyfryngau digidol a chymdeithasol.

Wicipedia

Os oes gen ti wybodaeth neu arbenigedd i’w rannu mae modd cyfrannu erthyglau Cymraeg ar Wicipedia Cymraeg.

Gwirio

Wrth i ti ysgrifennu cynnwys Cymraeg, cofia fod gwasanaeth Cysill Ar-lein yn gwirio sillafu a gramadeg yn rhad ac am ddim.

Prosesu Geiriau

Mae gan becynnau Microsoft Office, LibreOffice, a.y.b. rhyngwynebau ac adnoddau iaith Cymraeg.

Rhaglennu a Chodio

Mae Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr yn darparu amryw o ddeunydd gan gynnwys adnoddau corpws a thechnolegau cyfieithu. Mae'r tîm yno hefyd yn gwneud gwaith cyffrous trwy gasglu corpws ar gyfer lleferydd Cymraeg – GALLU.

Mae Porth Technolegau Iaith yn darparu’r adnoddau rhain fel ‘blociau adeiladu’, agored ac am ddim, ar gyfer clybiau codio Cymraeg, hacwyr, gwirfoddolwyr brwdfrydig, cwmnïau meddalwedd (lleol a rhyngwladol) ac ymchwilwyr i greu cynnyrch digidol gorffenedig yn y Gymraeg.

Mae Raspberry Pi Cymraeg yn adnodd i ddysgu pobl sut mae codio.

Trafod Technoleg

Cymuned o bobl broffesiynol ac amatur yw Hacio'r Iaith sydd yn trin a thrafod sut mae technoleg yn berthnasol i’r Gymraeg, sut mae’r iaith yn cael ei ddefnyddio a beth yw’r posibiliadau.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig