Mae statws swyddogol i’r Gymraeg yng Nghymru

Mae gwybodaeth am gyfrifoldebau cwmnïau cyfleustodau (utilities) a chyrff eraill o safbwynt y Gymraeg i'w gweld ar wefan Comisiynydd y Gymraeg

Mae rhestr o'r cwmnau sy'n cynnig llinellau ffôn Cymraeg i'w gweld ar wefannau Cyngor ar Bopethcymorth.comï

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig