Mae nifer o adnoddau Cymraeg a dwyieithog ar gael i dy helpu i gynnig gwasanaeth Gymraeg. Cymer olwg ar y rhestrau isod.

Os wyt ti’n gwybod am unrhyw adnodd arall hoffet ei rannu gydag eraill, e-bostia uned-yr-iaith@cymru.gsi.gov.uk

Adnoddau Cymraeg Cyffredinol

 

Fideos – Fframwaith Strategol Olynol ‘Mwy na geiriau….’

Posteri – Ymrwymiad i wneud y ‘Cynnig Rhagweithiol’
(gweler isod)

Taflen wybodaeth – Fframwaith Strategol ‘Mwy na geiriau….’
(gweler isod)

Adnoddau Cymraeg i Gyflogwyr

Adnoddau Cymraeg i wasanaethau plant a phobl ifanc

  • ‘Cael y ffeithiau’ – Adnodd Iechyd a lles emosiynol i ysgolion cynradd ac uwchradd - cysyllta ag Adran Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. 
  • ‘Ga i ymuno â chdi?’ - Annog cyfathrebu cymdeithasol drwy chwarae. Strategaethau i helpu oedolion i geisio ymuno â chwarae, diddordebau a mwynhad plenty. (PDF isod) 
  • Taflen wybodaeth ar anaestheteg i blant ifanc
  • Taflen wybodaeth ar anaestheteg i blant hŷn  

Adnoddau Cymraeg i wasanaethau pobl hŷn

  • Adnodd ‘Pasbort Clinig Cof’ gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – i sicrhau bod cleifion bregus sydd â phroblemau seicolegol yn gallu derbyn gwasanaethau seicolegol yn eu hiaith gyntaf
  • Templedi o eirfa Cymraeg defnyddiol o fewn cartrefi preswyl. 
  • Pecyn Offer Asesu Gwybyddol y Gymdeithas Alzheimer 

Addysg Broffesiynol
  • Posteri Prifysgol Abertawe a Coleg Cymraeg Cenedlaethol (isod) – Cwrs Meddygaeth i Raddedigion, Gofalu drwy’r Gymraeg a Dod i adnabod eich cleifion yng Nghymru.

Iechyd Meddwl

  • Pum adnodd ar gael bellach yn Gymraeg yma

Gwasanaethau Cefnogi Cymunedol - Gerifa

Mae’r eirfa hon wedi’i chynhyrchu gan Sir Ddinbych i egluro rhai o’r termau a ddefnyddir o fewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol i’w gweithwyr / staff.

(gweler isod)

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig