Mae statws swyddogol i’r Gymraeg yng Nghymru. Dylet fod yn medru defnyddio pob math o wasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn yr Adran hon

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Gofal yn y Gymraeg

Trafnidiaeth

Gwybodaeth Trafnidiaeth Ddwyieithog

Gwasanaethau Cyhoeddus

Cysylltu gyda gwasanaethau cyhoeddus yn y Gymraeg

Cyfreithiol ac Ariannol

Dy hawliau i gyfathrebu yn Gymraeg

Comisiynydd y Gymraeg

Comisiynydd y Gymraeg

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig