Mae Ynys Môn yn gweithredu polisi Addysg ddwyieithog.

Mae yna sawl ffordd o gefnogi addysg dy blentyn — ac mae dysgu Cymru gyda dy blentyn yn ffordd wych o ddechrau! Gelli ddechrau taith ddwyieithog dy blentyn yn ifanc iawn. Ond dyw hi byth yn rhy hwyr — mae yna opsiynau i ymuno ag addysg cyfrwng Cymraeg yn ddiweddarach. 

Trwy dderbyn addysg Gymraeg, bydd dy blentyn yn dysgu sgil ychwanegol — y gallu i gyfathrebu mewn dwy iaith. Mae arbenigwyr yn amcangyfrif bod dros hanner  poblogaeth y byd yn siarad mwy nag un iaith — rho gyfle i dy blentyn di wneud hynny hefyd. Mae mwy a mwy o gyflogwyr yn chwilio am staff sy’n gallu gweithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Am fwy o wybodaeth am ysgolion lleol ac i gael cyngor a gwybodaeth am addysg dy blentyn, cymer gip ar wefan awdurdod lleol Ynys Môn: ynysmon.gov.uk/Addysg

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig