Dal Ati

Os nad wyt ti wedi siarad Cymraeg ers amser — ers gadael yr ysgol efallai — mae’n bosib y byddi di’n teimlo’n ansicr wrth siarad yr iaith. Beth am ddechrau drwy gyfarch pobl yn Gymraeg yn gyntaf gyda ‘bore da’ neu ‘sut wyt ti?’.
Mae nifer o ffyrdd gwahanol y gelli di ddatblygu dy hyder a gwella dy Gymraeg — o gyrsiau gloywi iaith i ddefnyddio apiau fel Ap Geiriaduron.Gelli ddod o hyd i dy ddarparwyr Dysgu Cymraeg ar wefan Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Y peth pwysig os wyt ti’n ansicr yw ceisio ymarfer dy Gymraeg, pryd a lle bynnag y cei di gyfle wrando ar BBC Radio Cymru, gwylio rhaglenni ar S4C, darllen y papur yn Gymraeg, drwy gymdeithasu mewn digwyddiadau neu yn y gwaith. Y tro nesaf y byddidi mewn caffi, beth am drio archebu yn Gymraeg?

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig