Mae cynnwys yr iaith Gymraeg fel rhan o’r o dy fusnes yn gallu dod â mwy o gwsmeriaid drwy’r drws, yn adlewyrchu gwasanaeth lleol sy’n dangos parch at y gymuned ac yn ffordd o ennyn ffyddlondeb cwsmeriaid. Gall cynnig darpariaeth ddwyieithog wella safon dy wasanaeth i gwsmeriaid a bod yn ffordd o ymgysylltu’n agosach â chwsmeriaid, hen a newydd. Mae defnyddio’r Gymraeg yn gwneud synnwyr busnes. Os nad wyt ti’n hyderus yn gwneud hyn dy hunan, mae llawer o help ymarferol ar gael i dy helpu i gyflwyno’r Gymraeg i’r busnes. 

I ddarganfod yr adnoddau sydd ar gael i dy helpu, cymer gip ar ein tudalennau busnes.

Mae dy allu i siarad Cymraeg yn fantais yn y gwaith ac yn sgil sy’n cael ei gwerthfawrogi gan gyflogwyr. Mae nifer o gyfleoedd o ddatblygu dy Gymraeg trwy’r gweithle — o wersi gloywi i sesiynau sgwrsio — cymer olwg ar wefan 'Dysgu Cymraeg' am fwy o wybodaeth.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig