Gwna'r mwya' o'r cyfleodd i gymdeithasu yn Gymraeg, mae llaweri ti wneud hynny.
O ganu i gerdded, chwaraeon i chwarae mewn band — beth bynnag dy oed neu dy ddiddordebau, mae rhywbeth ar gael at ddant pawb. Mae’r adran ganlynol yn rhestri rhai o’r cymdeithasau a’r mudiadau sy’n cynnig llu o weithgareddau drwy gyfrwng y Gymraeg ac mae nifer o rai eraill ar hyd a lled y wlad. Mae croeso cynnes i ddysgwyr ym mhob un. Blas yn unig sydd yma — ond digon, gobeithio, i dy ysbrydoli i roi cynnig ar ambell i beth.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig