Dechrau’r daith at ddwy iaith

Gyda dros 65,000 o blant mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog yng Nghymru, pam mae rhieni yn ystyried y Gymraeg yn bwysig i’w plant?

Am y wybodaeth diweddara dilyna Cymraeg i Blant ar Facebook neu Twitter

Yn yr Adran hon

Y Siwrne

Y Siwrne

Cyn Geni

Mae babis yn gallu clywed lleisiau a cherddoriaeth yn y groth

Dyddiau Cynnar

Defnyddio Cymraeg o'r Crud

Enwau Cymraeg i Blant

Enwau mwyaf poblogaidd Cymraeg i dy fabi

Gweithgareddau 'Cymraeg i Blant' Lleol

Gelli ddechrau siwrne dy blentyn i ddwyieithrwydd o’r cychwyn cyntaf.

Profiad Teuluoedd

Profiad Teuluoedd

Cwestiynnau Cyffredin

Cwestiynnau Cyffredin

Cefnogaeth Bellach

Cefnogaeth Bellach

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig