Beth am ddechrau gwneud pethau bychain nawr i helpu dy blentyn i ddysgu yn Gymraeg? Mae yna wefannau ac apiau ar gael i ti.

Mae Mudiad Meithrin yn trefnu cylchoedd Ti a Fi ar gyfer babanod a Chylchoedd Meithrin ar gyfer plant o ddwy oed hyd at ysgol gynradd ar draws Cymru. meithrin.cymru

Mae ymgyrch Mae Addysg yn Dechrau yn y Cartref yn cynnig amrywiaeth o adnoddau ardderchog a llaer o awgrymiadau syml a chyngor i rieni a gofalwyr. Ewch i'r tutalen Facebook yma.

Digon o gemau a rhaglenni i ddiddanu plant ifanc yn Gymraeg gan S4C - ar gael fel gwefan symudol, ap neu ar BBC iPlayer. S4C.cymru/cyw

Os oes gen ti blant hŷn mae ap yr Urdd yn cynnig digon o syniadau o weithgareddau sydd ar gael yn dy ardal di yn Gymraeg. urdd.cymru

Mae’r wefan hon wedi’i datblygu gan Lywodraeth Cymru gyda help amrywiaeth o sefydliadau a gweithwyr proffesiynol. Mae pob plentyn a phob rhiant yn unigryw. Mae’r wefan hon yn rhoi syniadau i rieni fel y gallan nhw wneud penderfyniadau ynglŷn â beth sy’n gallu gweithio i’w plentyn a’r teulu. Mae’n ceisio helpu rhieni i feithrin perthynas gadarnhaol, iach gyda’u plant.

Rhifau Ffôn Defnyddiol - Grwpiau Cymorth

Cefnogaeth a Dewisiadau Cyn Geni
0845 077 2290

Canolfan Cyngor ar Bopeth
03444 77 2020

La Leche League (bwydo ar y fron)
0845 120 2918

Llinell Gymorth Iechyd Rhyw
0800 567 123

Cymorth i Ferched Cymru
0808 8010 800

Dim Ysmygu Cymru
0800 085 2219

Ymddiriedolaeth Genedlaethol Geni Plant
0300 330 0772

Cyffuriau ac Alcohol Cymru
0808 808 2234

Galw Iechyd Cymru (same number as NHS Direct)
0845 46 47

Cymdeithas Marw-enedigaeth a Marwolaeth Cyn Geni
0207 436 5881
Rhwydwaith Bwydo ar y Fron
0844 412 4664

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig