Dyw dysgu ddim yn stopio ar ol i ti gael swydd ac mae digon o gyfleodd i wella dy sgiliau yn y gweithle drwy hyfforddiant cyfrwng Cymraeg.

Mae hyn yn cynnwys gwella sgiliau iaith Gymraeg hefyd i'r rhai sy'n llai hyderus. I weld pam mor werthfawr i gyflogwyr yw'r gallu i siarad Cymraeg yn y gweithle cymer olwg ar ein tudalen Manteision Defnyddio Cymraeg yn ein hadran Cymraeg mewn Busnes.

Os wyt ti'n ansicr dy Gymraeg cei fwy o fanylion am sut i fynd ati i gryfhau dy sgiliau iaith yma

Cymraeg Gwaith

Nod y cynllun Cymraeg Gwaith yw cynnig cyfleoedd i weithwyr mewn gwahanol sectorau i ddysgu a gwella’u Cymraeg er mwyn ei defnyddio’n hyderus yn y gweithle a thu hwnt.  Bydd pwyslais ar roi hyder i siaradwyr llai hyderus yn ogystal â dysgu dysgwyr sydd ar lefelau gwahanol.

Mae pum elfen yn perthyn i’r cynllun:

  • Gwasanaeth a gwybodaeth i gyflogwyr: Cymraeg Gwaith
  • Cyrsiau ar-lein: Croeso Cymraeg Gwaith
  • Cyrsiau dwys: Dysgu Cymraeg Gwaith (am gyfnodau o hyd at dri mis)
  • Cyrsiau ar gyfer y gweithlu blynyddoedd cynnar: Cymraeg Cynnar
  • Cyrsiau preswyl pum niwrnod codi hyder: Defnyddio Cymraeg Gwaith

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 0300 323 4324 neu ebostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru

Hyfforddiant drwy'r Gymraeg

Gelli ddilyn sawl cwrs hyfforddi neu brentisiaeth (swydd gyda hyfforddiant) drwy gyfrwng y Gymraeg a'r lle gorau i ddechrau edrych yw gwefan Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTFW).

Dyma'r corff sy’n cynrychioli’r holl sefydliadau sy’n ymwneud â’r diwydiant hyfforddi ar draws pob sector. Mae dros 100 aelod gan y Ffederasiwn o gwmnïau bach i sefydliadau mawr cenedlaethol, awdurdodau lleol, sefydliadau addysg uwch ac elusennau.

Mae’r Ffederasiwn yn helpu aelodau i ymestyn eu darpariaeth Gymraeg neu ddwyieithog. Gan fod cyrsiau yn aml yn cael eu teilwra ar gyfer y cwsmer, y peth pwysica’ i wneud, os wyt ti eisiau hyfforddiant yn y Gymraeg, yw i ofyn beth sydd ar gael neu edrych ar ei  gwefan am restr lawn yr aelodau.

Cefnogi dy yrfa

Gall Gyrfa Cymru gynnig cyngor gyrfaol ar gyfer pobl o bob oed  gan gynnwys mwy o wybodaeth am brentisiaethau. Mae mwy o wybodaeth am wella sgiliau a hyfforddiant i weithwyr ar bob lefel (gan gynnwys sgiliau rheoli) ar wefan Llywodraeth Cymru.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig