Dysgu

Uchafbwyntiau

Cyn Ysgol 

Cymraeg o'r crud

Cefnogaeth o enedigaeth i ddysgu Cymraeg

Dysgu trwy'r Gymraeg

Dewisiadau addysg Gymraeg

Plant 4-11

Darganfydda' fanteision addysg cyfrwng Cymraeg

Pobl Ifanc 11-18

Taith dy blentyn trwy ysgol uwchradd

Adnoddau Addysg Cyfrwng Cymraeg

Gelli lawrlwytho rhestr gyflawn o’r amryw adnoddau dysgu Cymraeg sydd wedi’u comisiynu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 3 - 19 oed.

Cymraeg Byd Addysg

Dysgu Mewn Ysgol? Eisiau gwella dy Gymraeg?

Siarter iaith

Wyt ti wedi gweld wynebau direidus y ddau yma yn ddiweddar?

Parhau gyda addysg cyfrwng Cymraeg

Parhau gyda addysg cyfrwng Cymraeg

16 a Thu Hwnt

Gwybodaeth Addysg Bellach

Addysg bellach yn y Gymraeg

Dysgu Cymraeg

Dysgu Cymraeg

Cymraeg i Oedolion

Beth am ddechrau dysgu Cymraeg eleni?

Gwella dy Gymraeg

Adnoddau i dy gefnogi

Dysgu Drwy'r Gymraeg yn y Gweithle

Mae hyfforddiant trwy'r Gymraeg ar gael

Dysgu Cymraeg tu hwnt i Glawdd Offa

Dysga Gymraeg lle bynnag rwyt ti'n byw

Croeso i Gymru, Croeso i'r Gymraeg

Mae bron un allan o bump o boblogaeth Cymru yn gallu siarad Cymraeg

Pam Cymraeg

Cyfleoedd i ddefynddio'r iaith

Sut i wella

Mae nifer o ffyrdd gwahanol y gelli di ddatblygu dy hyder a gwella dy Gymraeg

Cymdeithasu yn Gymraeg

Mae rhywbeth ar gael at ddant pawb

Cymraeg ym Myd Busnes

Mae dy allu i siarad Cymraeg yn fantais yn y gweithle

1 Miliwn Erbyn 2050

Mae gan Lywodraeth Cymru weledigaeth hirdymor i weld y Gymraeg yn ffynnu

Cymraeg i Blant

Cyngor ar fagu plant yn Gymraeg i rieni newydd

Y Siwrne

Y Siwrne

Cyn Geni

Mae babis yn gallu clywed lleisiau a cherddoriaeth yn y groth

Dyddiau Cynnar

Defnyddio Cymraeg o'r Crud

Enwau Cymraeg i Blant

Enwau mwyaf poblogaidd Cymraeg i dy fabi

Gweithgareddau 'Cymraeg i Blant' Lleol

Gelli ddechrau siwrne dy blentyn i ddwyieithrwydd o’r cychwyn cyntaf.

Profiad Teuluoedd

Profiad Teuluoedd

Cwestiynnau Cyffredin

Cwestiynnau Cyffredin

Cefnogaeth Bellach

Cefnogaeth Bellach

Canfod cwrs Cymraeg i Oedolion

 • Yn ôl Cod post
 •  Yn ôl Lleoliad
Pob lefel
 • Pob lefel
 • Sesiwn Blasu
 • Mynediad
 • Sylfaen
 • Canolradd
 • Uwch
 • Hyfedrus
Unrhyw
 • Unrhyw
 • 1 diwrnod
 • hyd at 3 diwrnod
 • hyd at 1 wythnos
 • 2 i 4 wythnos
 • 1 i 3 mis
 • 3 i 6 mis
 • 6 i 12 mis
 • Blwyddyn neu fwy

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig