Mae’r traddodiad dawnsio gwerin yn ffynnu yng Nghymru heddiw.

O Ddawnswyr Nantgarw Caerdydd i Ddawnswyr Delyn Yr Wyddgrug a Dawnswyr Talog Sir Gaerfyrddin, mae dros 20 o grwpiau dawnsio gwerin ar gyfer oedolion. Ac mae cannoedd o blant a phobl ifanc yn rhan o grwpiau ysgol neu adrannau ac aelwydydd yr Urdd.

Digwyddiadau

Mae Eisteddfodau’r Urdd, y Genedlaethol a Llangollen i gyd yn cynnig llwyfannau pwysig ar gyfer dawnsio gwerin.  Ond mae ’na nifer o ddigwyddiadau eraill yn dathlu’r traddodiad hefyd.

Mae Gŵyl Plant Gwent, Gŵyl Plant Morgannwg yn rhoi cyfle i blant y de ddwyrain berfformio gwahanol ddawnsfeydd.

Mae Gŵyl Ifan yn un o ddigwyddiadau mawr y flwyddyn ac mae gwyliau tebyg yn cael eu cynnal mewn rhannau eraill o’r wlad.

Hanes

Bu bron i Gymru golli ei thraddodiad o ddawnsio gwerin yn llwyr a hynny am fod rhai o arweinwyr crefyddol y gorffennol yn ei ystyried yn weithred bechadurus.  I wybod mwy am hanes dawnsio gwerin, cymer olwg ar wefan Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru. Mae’r Gymdeithas hefyd yn cyhoeddi pamffledi ar ddawnsiau unigol fel Y Deuddeg Disglair a Rhuddem y Ddawns. Mae twmpath dawns yn ffordd dda o roi cynnig ar y math yma o ddawnsio.

Dawnsio Cyfoes

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru sydd ar flaen y gad ym maes dawnsio cyfoes.  Mae’r cwmni yn cynnig rhaglen eang ryngwladol o ddawns ac yn perfformio mewn canolfannau ar hyd a lled y wlad.

Pobl Ifanc

Mae Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn cynnal gweithdai a chwrs haf blynyddol ar gyfer pobl ifanc hyd at 21 mlwydd oed.

Mae dawnsio disgo yn gystadleuaeth boblogaidd yn Eisteddfodau’r Urdd a’r Genedlaethol, ac mae’r Mentrau Iaith yn cynnal gwersi dawns stryd trwy gyfrwng y Gymraeg.

Perfformiadau Dawns Eraill

Mae perfformiadau bale a dawns eraill yn cael eu cynnal mewn theatrau ledled Cymru.  Cei restr o neuaddau a theatrau ar wefan Creu Cymru.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig