Math yw prif leisydd y band roc ifanc o Gaernarfon a Dyffryn Nantlle sydd wedi cael eu dewis i fod yn rhan o griw 12 Gorwelion y BBC eleni.

Beth oedd dy brofiad cyntaf gyda cherddoriaeth Cymraeg?
Fy mhrofiad cyntaf o gerddoriaeth Cymraeg oedd yn Ysgol Gynradd mwy 'na thebyg yn dysgu caneuon ar gyfer gwasanaeth a sioeau Dolig! Wedyn wnes i ddechrau gwrando ar fandiau ar ôl cychwyn yn Ysgol Uwchradd.

Pwy oedd dy hoff fand neu gerddor Cymraeg wrth dyfu fyny?
Anweledig a Frizbee, class!

Beth yw dy hoff albwm neu gân Gymraeg erioed?
Cwestiwn anodd! Dwi'n meddwl mai fy nghân orau Cymraeg fysa 'Cymru, Lloegr a Llanrwst' gan Y Cyrff, a 'Mwng' gan y Super Furry Animals fel hoff albwm.

Beth oedd y perfformiad Cymraeg gorau wyt ti wedi gweld?
Roedd gig Edward H Dafis yn Eisteddfod Dinbych 2013 yn rhywbeth sy'n sefyll allan yn y cof. Tydi ei cherddoriaeth nhw ddim yn rhywbeth fyswn ni'n dewis gwrando ar fel arfer ond roedd o'n anhygoel gweld gig Cymraeg hefo cynulleidfa mor fawr.

Ydy cerddoriaeth Cymraeg wedi dylanwadu ar dy fywyd mewn unrhyw ffordd?
Dwi'n meddwl bod gwylio bandiau Cymraeg tra roeddwn i dal yn yr ysgol wedi cael dylanwad mawr arna i i fynd ati i drio neud o'n hun a dechrau jamio efo ffrindiau!

Ar beth wyt ti’n gwrando ar y foment?
Mae albymau newydd Sŵnami a Sen Segur yn swnio'n wych, a mae Tymbal hefyd yn fand sydd wedi sefyll allan i mi blwyddyn yma

Gorffenna’r frawddeg ‘Heb gerddoriaeth Cymraeg….
....fysa'r iaith ddim yn bodoli.'

Oes gen ti ddiddordeb mewn clywed mwy o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg? Cymer olwg ar ein tudalen Cerdd Gyfoes am fwy o wybodaeth.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig