Yr Ods - Ble'r Aeth yr Haul
Mae Griff Lynch yn rhannu ei amser rhwng chwarae gyda'i fand, Yr Ods, a chyflwyno rhaglen gerddorol S4C, Ochr 1

Beth oedd dy brofiad cyntaf gyda cherddoriaeth Cymraeg?

Gan fod mam a dad yn mwynhau cerddoriaeth, roedd Bryn Fon, Steve Eaves, Meic Stevens ayyb yn cael eu chwarae yn y ty yn reit aml. Ond ar y pryd doeddwn ni ddim yn gwerthfawrogi'r gerddoriaeth hynny gan mod i'n rhy ifanc. Mae'n debyg mai bandiau megis Anweledig oedd y grwpiau cyntaf i fi fynd allan a phrynu eu cerddoriaeth.

Pwy oedd dy hoff fand neu gerddor Cymraeg wrth dyfu fyny?

Wrth ddatblygu tast cerddorol, y bandiau Cymraeg o ni'n wrando arnyn nhw oedd Texas Radio Band, Kentucky AFC, Big Leaves a'r Super Furries.

Beth yw dy hoff albwm neu gân Gymraeg erioed?

Anodd! O ran albyms Big Leaves - Pwy Sy'n Galw? neu Tecwyn Ifan - Y Dref Wen.

Beth oedd y perfformiad Cymraeg gorau wyt ti wedi gweld?

Super Furry Animals yn Brixton Acadamy, neu MC Mabon lawr grisiau yn Nos Da.

Ydy cerddoriaeth Cymraeg wedi dylanwadu ar dy fywyd mewn unrhyw ffordd?

Mae cerddoriaeth yn rhan blaenllaw o fy mywyd ers yn ifanc ac oherwydd y diddordeb mewn bandiau a pop Cymraeg dwi nawr mewn band Cymraeg ac yn cyflwyno rhaglen gerddoriaeth ar S4C. Felly mae wedi cael effaith mawr ar y mywyd.

Ar beth wyt ti’n gwrando ar y foment?

EP newydd Tymbal

Casgliad Colorama

Gorffenna’r frawddeg ‘Heb gerddoriaeth Cymraeg….

....fydd gen i ddim swydd.'

Oes gen ti ddiddordeb mewn clywed mwy o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg? Cymer olwg ar ein tudalen Cerdd Gyfoes am fwy o wybodaeth.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig