(H) Y Selar / Celf Calon
(H) Y Selar / Celf Calon
O roc i bop i werin gyfoes, mae digon o gyfleoedd i fwynhau pob math o gerddoriaeth Gymraeg yn fyw.

Gigs

Mae cerddoriaeth iaith Gymraeg yn cael ei berfformio’n fyw ym mhob cwr o Gymru mewn gigs a chyngherddau bach a mawr. Yr Eisteddfod Genedlaethol yw pinacl y flwyddyn gerddoriaeth Gymraeg byw gyda Maes B a Chymdeithas yr Iaith gydag artistiaid o bob genre yn perfformio pob nos am wythnos gyfan. Mae trefnwyr eraill yn trefnu cyngherddau a gigs dros y flwyddyn gyfan fel Pesda Roc, Cell B a Focus Wales yn esiamplau o’r gogledd a Mafon, Nyth a Trafferth Mewn Tafarn yn esiamplau o’r de.

Mae rhestr gigs ar wefan C2 BBC Radio Cymru – dyma wasanaeth sy’n cyflwyno’r gerddoriaeth newydd orau o’r sîn Gymraeg.  Mae amserlenni, podlediadau a blog ar y wefan hefyd.

Lle da arall i gael blas ar y sîn gyfoes yw un o’r gwyliau cerdd sy’n cael eu cynnal rhywle yng Nghymru, bron trwy’r flwyddyn.  Mae ’na restr ohonyn nhw ar wefan Cerdd Cymru neu cymer olwg ar ein tudalen Gwyliau a Digwyddiadau.

Gwefan ddefnyddiol arall yw Creu Cymru lle mae rhestr lawn o neuaddau, theatrau a chanolfannau celfyddydau, neu edrycha ar ein Digwyddiadur ni i weld beth sydd ’mlaen.

Gwylio

Mae rhaglenni teledu ar S4C sy’n rhoi sylw i gerddoriaeth gyfoes Gymraeg, gan gynnwys Ochr 1 sy’n gymysgedd o berfformiadau byw a fideos cerddorol. Mae manylion am raglenni cerddoriaeth S4C ar wefan y sianel. Mae yna hefyd llwyth o fideos ar y we ar sianeli youtube fel Ochr 1, Ffar out blog a gan Y Dysgwr Araf.

Darllen

Cylchgrawn cerddoriaeth gyfoes Gymraeg yw Y Selar, sy’n rhad ac am ddim, mewn print ac arlein. Mae’n adnodd gwerthfawr - yn llawn adolygiadau, cyfweliadau, rhestrau gigs a gwyliau cerddorol. Mae’r Selar yn cynnal noson wobrwyo bob blwyddyn, yn ogystal â gigs misol o’r enw O’r Selar yn Aberystwyth. Cei newyddion am y sîn yng nghylchgrawn Golwg hefyd.

Gwrando

Erbyn hyn mae llawer o fandiau yn rhoi eu cerddoriaeth ar wefannau Soundcloud, Bandcamp, Youtube, Spotify ac iTunes.  Chwilia ‘Cerddoriaeth Gymraeg’ neu 'Cymraeg' i wrando ar fandiau ac unigolion gwahanol, gelli di hefyd dod o hyd i amrywiaeth o gerddoriaeth wedi eu hysbrydoli gan Dydd Miwsig Cymru trwy chwilio. Mae yna hefyd gwasanaeth ffrydio hollol Cymraeg o'r enw ApTon.

Recordio

Mae gan Gymru rhyw 20 o labeli a stiwdios recordio gwahanol – ac mae eu manylion i gyd ar wefan Y Lolfa.

Prosiectau Arbennig

Elusen yw Cerddoriaeth Gymunedol Cymru sy’n trefnu gweithdai a phrosiectau cerddoriaeth gwahanol. Mae eu prosiect Ciwdod yn cynnig cefnogaeth i bobl sydd â diddordeb creu cerddoriaeth gyfoes Gymraeg ac yn y gorffennol mae wedi rhoi help llaw i fandiau fel Yr Ods a Race Horses.

BBC Cymru Wales, mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru, sydd y tu cefn i brosiect Gorwelion.  Y nod yw cefnogi talent gerddorol newydd ac mae ’na fideos o berfformiadau byw a manylion pellach am y cynllun i’w cael ar wefan Gorwelion.

Blogiau

Os wyt ti eisiau’r diweddara’ am y sîn, dyma rai blogiau fydd o ddiddordeb:

Y Selar

Gelli ddarllen am gerddoriaeth gyfoes Gymraeg yn y cylchgrawn chwarterol yma

Darllen Yma

CAM

Hafan i gerddoriaeth a ffilmiau arbrofol o Gymru a thu hwnt

Darllen Yma

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig