O waith print ac ar-lein, i radio, teledu, YouTube a Twitter, mae digon o ddewis yn y cyfryngau Cymraeg.

Teledu a Radio

S4C yw’r unig sianel deledu Cymraeg yn y byd.  Mae’n darlledu dros 100 awr o raglenni bob wythnos – o chwaraeon, drama a cherddoriaeth i ffeithiol, adloniant a digwyddiadau.

Mae rhaglenni S4C ar gael i’w gwylio ar y teledu, ar wasanaeth dal-i-fyny’r sianel, s4c.co.uk/clic, ac ar YouTube, YouView a TVPlayer.

Mae isdeitlau Saesneg ar gael ar y mwyafrif helaeth o raglenni, yn ogystal ag isdeitlau Cymraeg syml ar lawer o raglenni.

Mae BBC Radio Cymru yn cynnig cymysgedd o newyddion a materion cyfoes, cerddoriaeth ac adloniant, chwaraeon a rhaglenni ffeithiol.  Mae gwasanaeth C2 yr orsaf wedi'i anelu'n arbennig at bobl ifanc.

Mae nifer o orsafoedd radio lleol annibynnol yn cynnig rhaglenni Cymraeg, gan gynnwys Swansea Sound, GTFM, Radio Sir Gâr, Radio Ceredigion, Capital Cymru a Scarlet FM a Cymru FM.

Y Wasg

Mae papurau dyddiol y Western Mail a’r Daily Post yn cyhoeddi colofnau Cymraeg a thudalennau teledu Cymraeg ar y penwythnos.

Mae papur newydd wythnosol Y Cymro a chylchgrawn newyddion a materion cyfoes wythnosol Golwg yn gwbl Gymraeg.

Mae nifer o bapurau rhanbarthol wythnosol fel y Cambrian News yn Aberystwyth a’r Carmarthen Journal yn cynnwys tudalennau Cymraeg.

Mae cylchgrawn chwarterol Barn yn rhoi sylw i’r byd cyfoes yng Nghymru a thu hwnt, tra bod cylchgrawn Taliesin yn canolbwyntio ar lenyddiaeth a chylchgrawn Y Selar ar gerddoriaeth gyfoes. Lingo Newydd yw'r cylchgrawn i bobol sy'n dysgu Cymraeg.

Mae’r Urdd yn cyhoeddi cylchgronau plant Bore Da ar gyfer dysgwyr ifanc, Cip ar gyfer plant 7-11 oed a Iaw! ar gyfer plant 11+.

Mae nifer o gyhoeddiadau enwadol Cristionogol i'w cael hefyd, gan gynnwys papur wythnosol yr Eglwys Bresbyteraidd, Y Goleuad.

Ar-lein

Mae gwefan Cymru Fyw BBC Cymru yn cynnig y newyddion diweddaraf ochr yn ochr â ffrwd blog byw. Mae hefyd yn cyfeirio defnyddwyr at safleoedd diddorol y tu allan i'r BBC.

Mae gan Golwg wasanaeth newyddion a materion cyfoes ar-lein - Golwg 360. Mae hefyd yn cynnwys blog lle mae gohebwyr a chyfranwyr eraill yn gallu rhoi eu barn ar bynciau'r dydd.Blogiau a Chyfryngau Cymdeithasol

Blogiau

Lle defnyddiol i fynd i chwilio am flogiau cyfrwng Cymraeg yw Blogiadur.com sy'n casglu ffrydiau gwahanol at ei gilydd a'u cyhoeddi ar un safle. Mae gwefan Parallel.Cymru yn cyhoeddi llyfrau, erthyglau a chyfweliadau ar gyfer siaradwyr Cymraeg o wahanol lefelau gyda'r Gymraeg ochr wrth ochr a'r Saesneg.

Lleol

Mae 60 o bapurau bro – cylchgronau newyddion lleol – yn cael eu cyhoeddi yn fisol gan amlaf ac mae gan sawl un safleoedd ar-lein e.e. Pobl Caerdydd.

Cymru Fyw

Gelli lawrlwytho app Cymru Fyw am newyddion yn y Gymraeg ar y rhan fwyaf o declynnau symudol

 

Lawrlwytha Yma

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig