Mae cantorion a dawnswyr o bedwar ban byd yn teithio i dref Llangollen i berfformio yn yr ŵyl liwgar hon lle mae'r Gymraeg i'w chlywed ochr yn ochr â llu o ieithoedd rhyngwladol.

Gyda’r cystadlu yn digwydd dros chwe diwrnod, bob blwyddyn mae’r ŵyl yn denu tua 5,000 o berfformwyr o 50 o wahanol wledydd.

Mae cyngherddau'n cael eu cynnal gyda’r nos, a thros y blynyddoedd mae rhai o enwau mwyaf y byd cerddoriaeth wedi perfformio yma - gan gynnwys Luciano Pavarotti, Bryn Terfel, y Fonesig Kiri Te Kanawa a Katherine Jenkins.

Am ragor o wybodaeth cer i wefan yr Eisteddfod lle gelli di hefyd archebu tocynnau.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig