Anghofia Chelsea, Ascot a Henley – mae gan Gymru ei thymor digwyddiadau ei hun ac mae’r Gymraeg yn rhan hollbwysig ohono.

Eisteddfod yr Urdd, Eisteddfod Llangollen, y Sioe Fawr a’r Eisteddfod Genedlaethol yw’r uchafbwyntiau i lawer o bobl, ond mae llu o wyliau a digwyddiadau eraill i’w mwynhau hefyd.

Gwyliau Di-ri

Yn y gorllewin, mae Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr yn ddigwyddiad dwyieithog teuluol. Mae’n cynnig rhaglen amrywiol o awduron a beirdd, yn ogystal â chomedi, cerddoriaeth, celf, cabaret, ffilm a gweithgareddau ar gyfer y plant.

Llenyddiaeth yw prif ffocws Gŵyl y Gelli, sydd hefyd yn cynnwys rhai elfennau Cymraeg. Dathlu ysbryd Dylan Thomas mae Penwythnos Talacharn, gyda thridiau o gerddoriaeth a pherfformiadau yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae Gŵyl Arall Caernarfon yn benwythnos llawn dop o lenyddiaeth, cerddoriaeth, celf a ffilm, tra bod Gŵyl Fawr Aberteifi hefyd yn cynnig pob math o adloniant yn y Gymraeg.

Mae Green Man, Wakestock, Festival Number Six, Sesiwn Fawr Dolgellau a Sŵn yn canolbwyntio ar fyd cerddoriaeth. Mae sawl gŵyl ffilm arbenigol hefyd, gan gynnwys Gŵyl Ffilm Bae Caerfyrddin, Gŵyl Ffilm i Blant a Phobl Ifanc PICS yng Nghaernarfon a Gŵyl Gwobr Iris.

Gwyliau Rhanbarthol a Lleol

Yn y de mae Tafwyl - gŵyl Gymraeg blynyddol Caerdydd - yn cychwyn gyda ffair enfawr yng ngerddi Castell Caerdydd sy’n denu miloedd o ymwelwyr.

Mae gwyliau sy’n cynnig naws Gymraeg ym mhob cwr o’r wlad, yn ogystal â sioeau amaethyddol lleol fel Sioe Talybont. Mae dros gant o eisteddfodau bach hefyd yn cael eu cynnal bob blwyddyn.Cei fanylion am wyliau bwyd Cymru ar ein tudalennau bwyd a diod.

Mae 'na fwy o wybodaeth am wyliau a digwyddiadau Cymru ar dudalen gwyliau Visit Wales neu ar ein digwyddiadur

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig