Gelli gael pob math o hwyl gyda'r teulu yn Gymraeg. Mae llu o weithgareddau ym mhob cwr o Gymru - o grwpiau cerddoriaeth a gwersi nofio i sesiynau celf a chrefft a sioeau plant.

Mentrau Iaith

Mae dy Fenter Iaith leol yn lle da i chwilio am rywbeth hwyliog i’w wneud - gyda digwyddiadau cymdeithasol, clybiau chwaraeon a dosbarthiadau ar gyfer plant o bob oed ac i deuluoedd cyfan. Mae 'na fenter iaith ymhob sir bron ac maen nhw'n rhestru eu digwyddiadau ar-lein.

Canu

Mae plant bach wrth eu bodd yn canu ac mae sawl grŵp yn cynnal sesiynau canu gyda cherddoriaeth Gymraeg ar draws y wlad. Hola dy Fenter neu cysyllta gyda'r ganolfan hamdden neu gymunedol leol i weld pa rai sy'n cael eu cynnal yn dy ardal di. 

Capeli ac eglwysi

Edrycha i weld beth sydd ar gael yn dy gapel neu eglwys Gymraeg lleol – yn aml bydd sesiynau chwarae anffurfiol yn cael eu trefnu ar gyfer rhieni a phlant bach.  Cymer olwg ar eu hysbysfwrdd neu cei fwy o fanylion ar ein tudalen Ffydd.

Awdurdodau lleol

Mewn llyfrgelloedd led-led y wlad mae sesiynau dweud stori ar gyfer plant bach yn cael eu cynnal.  Mae’n werth cael golwg ar-lein i weld beth arall sy’n cael ei drefnu gan dy awdurdod lleol.

Tywydd Gwlyb

amgueddfeydda llyfrgelloedd i’r ganolfan hamdden leol, mae digon i’w wneud pan fo’r tywydd yn wlyb – ac yn aml bydd gweithgareddau Cymraeg ar gael.  Edrycha ar ein tudalen Tripiau Diwrnod am fwy o wybodaeth.

Cyfryngau

Mae Sali Mali, Sam Tân a’r Octonots ymhlith arwyr Cyw, gwasanaeth plant Cymraeg S4C sy’n cael ei ddarlledu bob dydd.  Mae gemau di-ri ar wefan Cyw ac mae sawl ap Cyw rhad ac am ddim.  Mae gan wefan Cbeebies dudalennau Cymraeg hefyd.

Tipyn o Sioe

Mae Sioe Nadolig Cyw yn cael ei llwyfannu bob blwyddyn ac mae sioeau Cyw hefyd yn cael eu cynnal yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod yr Urdd.  Mae theatrau drwy Gymru yn cynnal cynyrchiadau Cymraeg – cei fwy o wybodaeth ar ein tudalen Theatr.

Llyfrau ac Apiau

Mae siopau llyfrau Cymraeg dan ei sang â llyfrau plant lliwgar, CDs a DVDs a gelli di archebu ar-lein os nad oes siop yn dy ardal di.  Mae mwy a mwy o apiau Cymraeg ar gael hefyd – gan gynnwys ap newydd dysgu'r wyddor, lliwiau a rhifau Cymraeg for Kids ac ap newydd Magi Ann, sy’n helpu plant bach i ddysgu darllen.  Chwilia yn yr App Store ac fe gei di fwy o wybodaeth ar ein tudalen Siopa.

Gwyliau a Digwyddiadau

O’r Genedlaethol a’r Urdd i Ŵyl Lenyddiaeth Dinefwr a Tafwyl, mae gwyliau a digwyddiadau mawr a bach yn cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn bron, gyda digon o ddarpariaeth ar gyfer plant o bob oed.  Mae manylion ar ein tudalen Gwyliau a Digwyddiadau ac yn ein Digwyddiadur.

Mwy o wybodaeth

Mae mwy o wybodaeth am weithgareddau ar gael ar ein tudalen Plant a Phobl Ifanc.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig