Y Lle
Y Lle
Wedi ei leoli yng nghanol tref Llanelli, agorodd Y Lle ei drysau yn ystod Gwanwyn 2015.

Owain Glenister, perchennog adeilad Y Lle, sy'n ateb ein cwestiynau:

Beth yw nod y ganolfan? 

Yn lolfa gymunedol, gweledigaeth Y Lle yw datblygu dull newydd o hyrwyddo’r iaith drwy annog a chroesawu pobl i ddefnyddio'r adeilad er mwyn cyrraedd nodau ieithyddol penodol. Mae'r ganolfan yn cynnig cyfleuster o fewn tref Llanelli sy'n ysgogi pobl i ymgysylltu â’r Gymraeg yn rheolaidd, yn ogystal â chael gafael ar wybodaeth berthnasol pan fo’r angen.

Pa weithgareddau/ adnoddau/ wasanaethau bydd y ganolfan yn ei gynnig?

Mae llu o weithgareddau yn cael eu cynnal yn Y Lle gan gynnwys:

 • Gwasanaethau i ieuenctid
 • Adnoddau recordio a cherddoriaeth 
 • Cefnogaeth i ddysgwyr 
 • Lleoliad ar gyfer ei logi 
 • Ystafell ar gyfer hyfforddiant

Pwy sy’n rhan o’r prosiect?

Mae’r prif bartneriaid yn cynnwys:

 • Gwirfoddolwyr 
 • Cyngor Sir Gaerfyrddin
 • Coleg Sir Gâr
 • Cymraeg i Oedolion
 • Ysgolion Cynradd ac Uwchradd 
 • Partneriaid ym maes cerddoriaeth 

Pryd mae'r ganolfan ar agor?

Yn ddibynnol ar weithgareddau.

Ble mae'r ganolfan? 

Mae’r ganolfan wedi ei leoli yng nghanol y dref Llanelli ar Heol yr Hen Gastell.

Am fwy o wybodaeth a manylion cyswllt Y Lle cymer olwg ar eu gwefan. www.yllellanelli.cymru

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig