Bar Yr Hen Lyfrgell
Bar Yr Hen Lyfrgell
Canolfan agored a chroesawgar i holl drigolion Caerdydd a’i hymwelwyr.

Mae adeilad hynafol a thrawiadol Yr Hen Lyfrgell yng nghanol ein prifddinas wedi cael ei thrawsnewid i fod yn ganolfan Gymraeg. Bethan Williams, Cyfarwyddwr y Ganolfan, sy'n ateb ein cwestiynau. 

Beth yw nod y ganolfan?

Ein bwriad yw hyrwyddo a dathlu'r Gymraeg fel iaith fyw yn y brifddinas mewn canolfan agored a chroesawgar i holl drigolion Caerdydd a’i hymwelwyr. Bydd Yr Hen Lyfrgell yn cynnig amrywiaeth o gyfleusterau a gweithgareddau mewn amgylchedd cymdeithasol a chynhwysfawr lle bydd yr iaith Gymraeg a’i diwylliant wrth galon popeth. 

Pa weithgareddau/ adnoddau/ wasanaethau sydd y ganolfan yn ei gynnig? 

Yn y ganolfan mae:

 • Caffi Bar braf yn gweini bwydydd a diodydd o Gymru 
 • Siop Bodlon yn gwerthu cynnyrch Cymreig yn ogystal â llyfrau a chardiau Cymraeg, 
 • Crèche Mudiad Meithrin i rai bach 
 • Gwersi addysgu Cymraeg i Oedolion
 • Ardal arddangos a pherfformio hyblyg i gynnal gigs llai a nosweithiau comedi 
 • Cyfleusterau cynadledda ac ystafell ddigwyddiadau i'w llogi ar gyfer partion, digwyddiadau a dathliadau 
 • Amgueddfa Stori Caerdydd 
 • WIFI am ddim 

Pwy sy’n rhan o’r prosiect?

Ein partneriaid yw:

 • Llywodraeth Cymru
 • Cyngor Dinas Caerdydd
 • Menter Caerdydd
 • Prifysgol Caerdydd
 • Clwb Ifor Bach
 • Amgueddfa Stori Caerdydd
 • Mudiad Meithrin
 • Cwmni cyfathrebu Mela
 • Siop Bodlon

Pryd fydd y ganolfan ar agor?

Oriau agor y siop:

Llun - Sadwrn 9yb - 5yh

Sul - 10yb - 4yh

Oriau agor y caffi:

Sul - Mawrth 9yb - 6yh

Mercher - Sadwrn 9yb - hwyr

Ble mae'r Ganolfan?

Mae'r ganolfan wedi ei lleoli yn un o adeiladau mwyaf eiconig Caerdydd - Yr Hen Lyfrgell, yng nghanol y brifddinas ar Yr Aes. 

Am fwy a fanylion am y ganolfan a sut i gysylltu cymer olwg ar wefan Yr Hen Lyfrgell

www.yrhenlyfrgell.cymru

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig