Caffi Yr Atom
Caffi Yr Atom
Yng nghanol tref Caerfyrddin mae’r ganolfan newydd yn agored i bawb o bob oedran.

Iola Wyn, Rheolwraig yr Atom, sy'n ateb ein cwestiynau. 

Beth yw nod y ganolfan?

Nod y Ganolfan yw creu Caerfyrddin ddwyieithog gan sicrhau fod y Gymraeg i’w gweld a’i chlywed yn amlach ar hyd a lled y dre'. Y bwriad yw creu cymuned Gymraeg fyrlymus lle mae trigolion y dref a’r cyffiniau, o bob oedran a chefndir, yn gallu cymdeithasu a mwynhau mewn awyrgylch Cymraeg.

Beth fydd y ganolfan yn ei gynnig? 

Ymhlith y gweithgareddau a gwasanaethau ar gael yn y ganolfan mae:

 • Nosweithiau Merched y Wawr, (Cangen Caerfyrddin  a Rhanbarth Sir Gâr)
 • Gwersi Cymraeg i Oedolion Cyngor Sir Caerfyrddin a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
 • Ystafelloedd i'w llogi ar gyfer amrywiol fforymau, cynadleddau, cyngherddau, gweithdai, cyfweliadau neu bartïon 
 • Sesiynau tylino babi 
 • Gwersi Yoga 
 • Stiwdio radio Cymru FM
 • Cartref newydd Cylch Meithrin Caerfyrddin
 • Clwb Ieuenctid o dan adain Menter Gorllewin Sir Gâr, Urdd Gobaith Cymru a Chyngor Sir Gâr
 • Caffi’r Atom yn gweini bwyd a diod

Pwy sy’n rhan o’r prosiect?

 • Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
 • Canolfan Peniarth
 • Menter Gorllewin Sir Gâr
 • Cylch Meithrin Caerfyrddin
 • Llywodraeth Cymru   

Pryd mae'r ganolfan ar agor?

Mae’r caffi ar agor i’r cyhoedd ddydd Llun i Sadwrn 9yb – 4.30yh

Ble mae Yr Atom? 

Mae’r ganolfan wedi ei leoli ar un o brif strydoedd Caerfyrddin, Stryd y Brenin.

Am fwy o wybodaeth a manylion cyswllt y ganolfan cymer olwg ar ei gwefan http://www.yratom.cymru/ 

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig