Beth yw nod y ganolfan?

Nod Y Man a’r Lle yw cynnig gwagle pwrpasol ar gyfer cyfarfodydd a gweithgareddau cyfrwng Cymraeg sefydliadau a chymdeithasau tref Aberteifi a’r cylch gan hybu rhannu syniadau ag arfer dda er mwyn sbarduno gweithgaredd pellach.

Pa weithgareddau/ adnoddau/ wasanaethau sydd y ganolfan yn ei gynnig?

Mae’r Ganolfan yn cynnig 1 ystafell gyfarfod amlbwrpas yn addas ar gyfer cynnal cyfarfodydd ac amrywiol weithgareddau. Mae’r Ganolfan hefyd yn cynnwys cegin ac adnoddau ar gyfer darparu bwyd gan gynnwys peiriant coffi pwrpasol. Gall rhywrai sy’n llogi’r adeilad gael defnydd Sgrin Ryngweithiol ynghyd a gliniadur a mynediad i Wifi. Mae 15 man parcio wedi eu neilltuo ar gyfer y Ganolfan. 

Pwy sy’n rhan o’r prosiect?

Mae’r prosiect dan ofal Coleg Ceredigion gyda mewnbwn gan gyrff eraill megis Cered, Menter Iaith Ceredigion.

Pryd fydd y ganolfan ar agor?

Caiff y Ganolfan ei hagor ar gyfer digwyddiadau penodol. Gellir llogi’r Ganolfan ar unrhyw adeg trwy gysylltu a’r coleg.

Ble mae'r Ganolfan?

Mae’r Ganolfan ar gampws Coleg Ceredigion, Aberteifi. Ceir mynediad i’r campws oddi ar ffordd Pendre nepell o ganol y dref.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig