Mae'r Urdd yn un o lwyddiannau mawr y Gymraeg.

Yr Urdd yw'r mudiad mwyaf i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae dros 50,000 o aelodau gyda 30%o holl siaradwyr Cymraeg rhwng 8-18 oed yn aelodau.

Cafodd yr Urdd ei ffurfio ym 1922 gan Syr Ifan ab Owen Edwards. Amcan y mudiad yw dod a'r Gymraeg yn fyw i blant a phobl ifanc Cymru a chynyddu eu defnydd o'r Gymraeg bob dydd - yn enwedig y tu allan i'r ysgol.

Mae'r Urdd yn cynnig pob math o weithgareddau i roi cyfle i blant a phobl ifanc i ddefnyddio eu Cymraeg wrth gael hwyl.

Mae'n trefnu amrywiaeth o weithgareddau at ddant pawb drwy ysgolion a'i rwydwaith o glybiau ieuenctid - yr aelwydydd. Mae'n cynnal sesiynau a chyrsiau chwaraeon trwy gyfrwng y Gymraeg yn lleol ac yng ngwersylloedd yr Urdd. Mae'r mudiad hefyd yn rhoi cyfleoedd i blant berfformio a chymryd rhan yn y celfyddydau drwy Eisteddfodau'r Urdd, clybiau drama a Chwmni Theatr yr Urdd. Lawrlwytha Ap yr Urdd yn rhad ac am ddim i weld beth sydd ar gael yn dy ardal di.

Dros Gymru mae'r Urdd yn rhedeg pedwar o wersylloedd preswyl yn LlangrannogGlan-llynCaerdydd a Phentre' Ifan. Mae llawer mwy o wybodaeth am yr Urdd a pha weithgareddau sy'n cael eu cynnal yn dy ardal di ar wefan y mudiad. Cymer olwg hefyd ar ein tudalen Eisteddfod yr Urdd i ganfod mwy am un o wyliau mwyaf ieuenctid Ewrop.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig