Os wyt am ddefnyddio ac efallai ymarfer dy Gymraeg yna'r ffordd orau yw drwy gymdeithasu â siaradwyr Cymraeg eraill tra'n cael digon o hwyl. Ac mae digon o gymdeithasau yng Nghymru sy'n cynnig cyfleoedd i ti wneud hynny.

O ganu i gerdded, chwaraeon i chwarae mewn band - beth bynnag dy oed neu ddiddordebau, mae rhywbeth ar gael at ddant pawb.

Dyma rai o'r clybiau a'r mudiadau sy'n cynnig llu o weithgareddau drwy gyfrwng y Gymraeg ac mae nifer o rai eraill ar hyd a lled y wlad. Mae croeso cynnes i ddysgwyr ym mhob un. Blas yn unig sydd yma – ond digon, gobeithio, i dy ysbrydoli i roi tro ar ambell i beth.

Yn yr Adran hon

Clybiau a Mudiadau

Clybiau a Mudiadau

Mentrau Iaith

Y ffenest siop leol yn dy ardal ar gyfer yr iaith Gymraeg

Yr Urdd

Cyfleoedd i blant a phobl ifanc gymdeithasu yn Gymraeg

Ffermwyr Ifanc

Wedi ei redeg gan bobl ifanc i bobl ifanc

Merched y Wawr

Mae cangen yn dy ardal di

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig