Mae wedi dod yn haws i fyw bywyd drwy gyfrwng y Gymraeg ym mhob cornel o Gymru a mwy o gyfleoedd nag erioed i wneud hynny. Sut bynnag rwyt ti'n hoffi treulio dy amser sbâr, mae 'na gyfleoedd i ti fwynhau a chefnogi'r Gymraeg yng nghwmni ffrindiau a theulu. 

Yn yr Adran hon

Siopa

Pryna yn Gymraeg

Am Dro  - Tripiau Diwrnod

Cyfle i ddianc, darganfod a defnyddio'r Gymraeg

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig