Os wyt ti'n rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg mae gen ti fantais amlwg wrth edrych am waith.

Mae llawer o gyflogwyr yn gwerthfawrogi Sgiliau Iaith Gymraeg oherwydd gall;

  • greu perthynas well rhwng cwmni a'i gwsmeriaid; gan helpu i ddenu cwsmeriaid newydd a chynyddu teyrngarwch gan gwsmeriaid presennol.
  • darparu gwasanaeth Cymraeg i siaradwyr Cymraeg wella'r gwasanaeth i gwsmeriaid; mae cwmnïau sy'n cynnig dewis iaith i'r cyhoedd yn derbyn lefel uwch o werthfawrogiad cwsmeriaid.
  • defnyddio Cymraeg greu ewyllys da, yn enwedig mewn ardaloedd Cymraeg eu hiaith . Mae llawer o gwsmeriaid yn hoffi delio â busnesau sy'n cynnig profiad Cymreig a chael gweld a chlywed yr iaith Gymraeg yn cael ei defnyddio.

Os wyt ti'n weithiwr yn chwilio am swydd, bydd galw mawr am dy sgiliau iaith Gymraeg. Cofia fod :

  • y gallu i siarad a chyfathrebu yn y Gymraeg yn sgil sy'n cael ei werthfawrogi gan gyflogwyr.
  • y gallu i siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg a'r Saesneg yn fantais bwysig i ti wrth chwilio am swydd neu ddatblygu dy yrfa.
  • mwy o alw gan gyflogwyr mewn sectorau penodol,  fel gofal iechyd a gofal plant , am staff sy'n gallu cyfathrebu yn Gymraeg.

Cei rhagor o wybodaeth ar ein tudalennau DYSGU am ble i fynd i gael cymorth i ddysgu neu wella dy Gymraeg ar gyfer y gweithle.

Mae cefnogaeth ar gael i fusnesau sy'n awyddus i wella eu gwasanaethau Cymraeg - mae mwy o wybodaeth ar ein tudalen Cymraeg ym Myd Busnes

Mae rhagor o wybodaeth hefyd ar wefan Cymraeg Gwaith y gallwch ei weld yma;
 

Welsh Brew Tea

Yn ôl cwmni te teuluol o Abertawe, mae’r Gymraeg wedi cyfrannu’n sylweddol at ei lwyddiant byd-eang.

Darllena pam

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig