Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn gallu bod o fantais bendant i ti wrth chwilio am waith.

Gan fod rhaid i wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru drin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal mae'r galw am staff dwyieithog yn y wlad yn tyfu. Mae mwy a mwy o gwmnïau preifat yn cydnabod gwerth cynnig gwasanaeth Cymraeg i gwsmeriaid hefyd ac eisiau recriwtio.

Diffyg Hyder

Os nad wyt ti wedi siarad Cymraeg ers amser – mae’n bosib y byddi di’n teimlo’n ansicr dy Gymraeg ond mae digon o help ar gael i ti gryfhau dy sgiliau iaith. Edrych ar ein tudalennau Gwella dy Gymraeg am gefnogaeth.

Cynllun Sabothol Iaith Gymraeg

 

Mae cynllun sabothol cenedlaethol yn cael ei gynnig i weithwyr ym myd addysg neu hyfforddiant i wella eu sgiliau Cymraeg - edrycha ar y wybodaeth ar Dysgu Cymru i weld os yw'n addas i ti.

Edrych am Swydd

Mae nifer o safleoedd yn hysbysebu swyddi sy'n gofyn am staff sy'n gallu siarad Cymraeg - edrycha ar wefannau Gyrfa Cymrusafleswyddi.com, lleol, swyddle a golwg360 am swyddi a chyfleoedd hyfforddi.

Defnyddio Cymraeg yn dy Weithle

Os wyt ti'n medru siarad Cymraeg cofia ddweud wrth dy gyflogwr - efallai nad yw'n sylweddoli a gall fod yn fantais i'r cwmni. 

Cofia bod bathodynau ar gael i ti a laniard i ddangos i gwsmeriaid, y cyhoedd a dy gyd-weithwyr dy fod yn siarad Cymraeg - cysyllta gyda Comisiynydd y Gymraeg neu dy Fenter leol . Gelli hefyd nodi "Hapus i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg" ar dy lofnod e-bost.

Am fwy o wybodaeth am fanteision defnyddio dwy iaith yn y gwaith a sut i gynnal dy sgiliau Cymraeg mae gwefan Gyrfa Cymru yn ddefnyddiol.  

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig