Croeso! BydTermCymru yw'r porth i adnoddau Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru. Nod BydTermCymru yw bod yn gasgliad arloesol o ddeunyddiau a fydd o gymorth i gyfieithwyr mewnol ac allanol Llywodraeth Cymru. Mae’n cynnwys ein cronfa dermau, TermCymru, ynghyd â phob math o adnoddau eraill.

Diweddarwyd diwyg ac adnoddau BydTermCymru yn ystod mis Mehefin 2017. Cewch grynodeb o’r gwelliannau isod.

Beth sydd ar BydTermCymru?

Mae BydTermCymru yn cynnwys:

 • ein cronfa dermau chwiliadwy, TermCymru
 • fersiwn chwiliadwy o Arddulliadur y Gwasanaeth Cyfieithu
 • adnoddau ar gyfer cyfieithu testunau deddfwriaethol
 • casgliad chwiliadwy  o gofau cyfieithu y gallwch eu lawrlwytho i’ch meddalwedd cof cyfieithu eich hun
 • adnoddau eraill ar gyfer cyfieithwyr proffesiynol.

Cyhoeddir y rhain ar y we yn y gobaith y byddant o ddefnydd nid yn unig i gyfieithwyr sy'n gweithio i Lywodraeth Cymru ond hefyd i gyfieithwyr yn gyffredinol ac i eraill sy’n gweithio mewn hinsawdd ddwyieithog.

O’r ddewislen ar y dde, gallwch ddewis tudalennau eraill sy’n rhoi mwy o gefndir ac arweiniad ichi.

Diweddariad mis Mehefin 2017

Diweddarwyd diwyg ac adnoddau BydTermCymru yn ystod mis Mehefin 2017 a hynny ar sail eich ymatebion i’n harolwg ar-lein cyhoeddus. Diolch i bob un o’r 112 ohonoch a lenwodd yr holiadur hwnnw.

Dyma rai o’r prif welliannau:

 • Dim angen dewis iaith cyn chwilio am derm; bydd TermCymru yn chwilio’r cofnodion Cymraeg a Saesneg ar yr un pryd
 • TermCymru yn dod o hyd i  ffurfiau treigledig ar y geiriau Cymraeg y chwilir amdanynt, yn ogystal â’r ffurfiau cysefin
 • Mwy o gofnodion yn ymddangos ar yr un pryd ar sgrin ganlyniadau TermCymru
 • Casgliad  chwiliadwy o gofau cyfieithu, a chanllaw ar gyfer eu lawrlwytho a’u defnyddio yn eich system cof cyfieithu chi
 • Adran o adnoddau ychwanegol, gan gynnwys rhestr o arwyddion ffyrdd dwyieithog safonol
 • Datrys y gwall oedd yn golygu nad oedd TermCymru yn dod o hyd i destun a oedd y tu mewn i gromfachau, ee yn nheitlau deddfau a rheoliadau

Treuliwch ychydig funudau yn crwydro’r safle i weld yr hyn sydd ar gael yma ichi.

Yn yr Adran hon

Ynghylch TermCymru

Esboniad o nodweddion cronfa dermau TermCymru

Sut i chwilio TermCymru

Esboniad ynghylch sut i chwilio TermCymru

Statws termau

Statws termau

Meysydd TermCymru

Disgrifiad o bob un o'r meysydd yn TermCymru

Ystyr 'term' a 'safoni termau'

Esboniad o ystyr 'term' a 'safoni termau'

Teitlau'r Gweinidogion a'r Dirprwy Weinidogion newydd

Teitlau'r Gweinidogion a'r Dirprwy Weinidogion newydd

Gwybodaeth am y drwydded OGL

Gwybodaeth am y drwydded OGL

Mae cronfa dermau TermCymru ar gael ichi ei lawrlwytho o wefan META-SHARE.

Mae cronfa dermau TermCymru ar gael ichi ei lawrlwytho o wefan META-SHARE.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig