'Yr Arddulliadur' has been developed to give advice and guidance for those translating general texts. You can browse it alphabetically or by section, or search it for specific words. We’ll be revising the content of the guide, and adding to it regularly. 'Yr Arddulliadur' is published in Welsh only.

Sections

Search the Yr Arddulliadur

Browse alphabetically

Next Previous

S

 • sgil
  Er cysondeb: ‘yn sgil’ nid ‘yn sgîl’.
 • sgìl

  Pan mai 'skill' yw'r ystyr.

  Er cysondeb: ‘sgìl’ nid ‘sgil’.

 • shall (is, will)
  Pan mai 'is'/'will' yw'r ystyr, dylid ei gyfieithu fel 'bydd'.
  There shall be a meeting on Wednesday
  Bydd cyfarfod ddydd Mercher
 • shall (has a duty to)
  Pan mai 'has a duty to' yw'r ystyr, dylid ei gyfeithu fel 'rhaid', nid ‘bydd’. .
  The Chair shall appoint a deputy
  Rhaid i’r Cadeirydd benodi dirprwy,
  nid ‘Bydd y Cadeirydd yn penodi dirprwy’
 • should
  Mae angen gwahaniaethu rhwng 'should' - 'dylai' a 'must' - 'rhaid'
 • sign a letter / document
  llofnodi, nid ‘arwyddo’
 • sign up to
  All parties have signed up to this policy
  cytuno,
  nid ‘llofnodi’
 • strwythur adrannau Llywodraeth Cymru
  • Adran (Department) neu Gyfarwyddiaeth (Directorate)
   ee Yr Adran Gwybodaeth a Systemau Corfforaethol
  • Is-adran (Division)
   ee Yr Is-adran Rheoli Hysbysrwydd a Gwybodaeth
  • Cangen (Branch) / Uned (Unit) / Gwasanaeth (Service)
   ee Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru
 • sangiad

  Elfen sy’n torri ar draws rhediad naturiol brawddeg yw sangiad, a rhaid i’r gair sy’n dilyn y sangiad gael ei dreiglo’n feddal. Un elfen sy’n gallu creu sangiad yw adferf. Y drefn arferol gydag adferfau yw eu rhoi ar ddiwedd y cymal:

  'Cynhaliwyd raffl, a threfnwyd gweithgareddau o bob math hefyd.'

  Ond os bydd yr adferf yn cael ei symud rhwng y ferf a’r gwrthrych, mae’n sangiad ac felly’n achosi treiglad:

  'Cynhaliwyd raffl, a threfnwyd hefyd weithgareddau o bob math.'

  Nid ydym yn deddfu bod yr enghraifft isod yn sangiad gan fod anghytundeb yn y llyfrau gramadeg a yw ‘o leiaf’ yn fath o adferf. O ganlyniad, mae’n dderbyniol treiglo neu beidio â threiglo yn yr achos hwn:

  'Rhaid aros o leiaf ddau fis cyn gwneud cais' neu
  'Rhaid aros o leiaf dau fis cyn gwneud cais'

  Serch hynny, mae’n bwysig sicrhau cysondeb oddi mewn i ddogfen neu ar draws cyfres o ddogfennau.

Share this page

Sign up now to receive the latest news on Welsh events.

Back to top