'Yr Arddulliadur' has been developed to give advice and guidance for those translating general texts. You can browse it alphabetically or by section, or search it for specific words. We’ll be revising the content of the guide, and adding to it regularly. 'Yr Arddulliadur' is published in Welsh only.

Sections

Search the Yr Arddulliadur

Browse alphabetically

Next Previous

P

 • pan

  Nid oes angen ‘y’ ar ôl ‘pan’:
  pan fyddwch yn barod, nid ‘pan y byddwch yn barod’

  Nid oes angen ‘yn’ ar ôl ‘pan’, ond mae angen berf:
  pan fyddwch yn gweithio ar gyfrifiadur, nid ‘pan yn gweithio ar gyfrifiadur’

  Yn lle ‘pan yw’ (sy’n ffurfiol iawn) neu ‘pan mae’ (sy’n anghywir) gall ‘pan fo’ fod yn ffurf ddefnyddiol ar adegau.

  Defnyddiwch ‘pan fo’ i gyfleu where amgylchiadol hy pan fo'r gair where yn cyfeirio at amgylchiadau yn hytrach na lleoliad:
  Where a pupil is suspended, the parent must be informed.
  Pan fo disgybl yn cael ei wahardd, rhaid hysbysu'r rhiant.

  Defnyddiwch ‘pan fydd’ i gyfleu when

 • parhaol
  continuous, permanent
 • parhaus
  continual, sustained, persistent
 • person

  Heblaw am yr ystyr gramadegol (y trydydd person unigol etc) ac i gyfieithu ‘parson’ ceisiwch osgoi defnyddio ‘person’.

  Gallwch ddefnyddio ‘rhywun’, ‘y sawl’ ‘yr unigolyn’ neu hyd yn oed ei osgoi yn gyfan gwbl:
  am ‘All persons will be banned from smoking’ gallwch roi 'Gwaherddir pawb rhag smygu'
  'y sawl a oedd yn annerch y gynulleidfa'
  , nid ‘y person a oedd yn annerch y gynulleidfa’.

 • pobl

  Gallwch ddefnyddio ‘pobl’ yn lle ‘personau’ am ‘persons’.

  Enw benywaidd unigol yw ‘pobl’ ac felly ‘y bobl dda’ sy’n gywir.

 • posibl
  Er cysondeb: posibl nid ‘posib’.
 • posibiliadau
  Rhywbeth a all fod neu a all ddigwydd: possibilities.
 • posibilrwydd
  Y cyflwr o fod yn bosibl: possibility.
 • proflenni

  Gan nad yw’r rhan fwyaf o’r cysodwyr a fydd yn ymgorffori newidiadau mewn proflenni yn medru’r Gymraeg, gofynnwn i unrhyw gyfarwyddiadau y byddwch yn eu hysgrifennu ar broflenni neu mewn pdfs electronig gael eu hysgrifennu yn Saesneg, ee new para.

  Mae gofyn bod yn ofalus os byddwch yn nodi cywiriad ar ddechrau dogfen ac yn gofyn i’r cysodydd wneud yr un cywiriad drwy’r ddogfen gyfan. Os oes posibilrwydd y bydd angen amrywio’r cywiriad hwnnw mewn mannau oherwydd rheolau treiglo, ni ellir cymryd yn ganiataol y bydd y cysodydd yn gwybod hynny.

  Os oes ychwanegiadau sylweddol i’w gwneud i ddogfen, mae’n well teipio’r testun newydd mewn dogfen ar wahân a’i hatodi i'r e-bost wrth ddychwelyd y broflen pdf. Os oes sawl darn o'r fath gellir teipio’r ychwanegiadau o dan ei gilydd, gan roi rhif i bob un, a rhoi nodiadau yn ychwanegu'r rhifau yn y mannau priodol ar y broflen i ddangos i’r cysodydd ymhle y dylid rhoi’r ychwanegiadau.

   

   

 • prosiect
  Er cysondeb: prosiect nid ‘project’.
 • p'un
  Mae angen gofal wrth gyfieithu:
  To see whether a new strategy is needed
  Anghywir: Er mwyn gweld p’un a oes angen strategaeth newydd
  Cywir: Er mwyn gweld a oes angen strategaeth newydd

Share this page

Sign up now to receive the latest news on Welsh events.

Back to top