'Yr Arddulliadur' has been developed to give advice and guidance for those translating general texts. You can browse it alphabetically or by section, or search it for specific words. We’ll be revising the content of the guide, and adding to it regularly. 'Yr Arddulliadur' is published in Welsh only.

Sections

Search the Yr Arddulliadur

Browse alphabetically

Next Previous

M

 • maen nhw
  nid ‘mae’n nhw’ na ‘mae nhw’
 • may (has discretion to, is permitted to)
  'caiff', nid 'gall'
 • must
  Mae angen gwahaniaethu rhwng 'should' - 'dylai' a 'must' - 'rhaid'
 • meet

  ‘cwrdd’ â phobl

  ‘talu’ costau

  ‘bodloni’ neu ‘ddiwallu’ anghenion, meini prawf, gofynion etc

 • mwyafrif / rhan fwyaf

  Sylwer bod ystyr y ddau ymadrodd ychydig yn wahanol. Defnyddir ‘mwyafrif’ ar gyfer unrhyw beth y gellir ei gyfrif, fel y mae’r elfen ‘rhif’ yn y gair yn ein hatgoffa.

  ‘Pleidleisiodd y mwyafrif o’r Aelodau Seneddol o blaid y cynnig.’

  Mae’r ymadrodd ‘rhan fwyaf’, ar y llaw arall, yn ymwneud â symiau na ellir eu cyfrif.

  ‘Defnyddiodd Arwel y rhan fwyaf o’r blawd i wneud bara.’

  Gweler hefyd yr erthygl ‘of’ sy’n egluro pryd y mae angen cynnwys y gair ‘o’ yn y Gymraeg.

  Mae’r un gwahaniaeth yn union yn bodoli rhwng ‘cynifer’ a ‘cymaint’.

  ‘Braf oedd gweld cynifer o bobl ifanc yn y gynhadledd.’
  ‘Braf oedd gweld cymaint o ddŵr yn y gronfa ar ôl y glaw.’

   

Share this page

Sign up now to receive the latest news on Welsh events.

Back to top