'Yr Arddulliadur' has been developed to give advice and guidance for those translating general texts. You can browse it alphabetically or by section, or search it for specific words. We’ll be revising the content of the guide, and adding to it regularly. 'Yr Arddulliadur' is published in Welsh only.

Sections

Search the Yr Arddulliadur

Browse alphabetically

Next Previous

G

 • galluogi
  'galluogi rhywun i wneud rhywbeth'
  nid ‘galluogi i rywun wneud rhywbeth’
 • gan mwyaf
  nid ‘gan fwyaf’
 • gwefannau
  Pan geir dolen sy’n arwain at safle neu ddogfen Saesneg ar y rhyngrwyd, nid digon yw ei chynnwys fel y mae yn y cyfieithiad, gan fod angen rhoi gwybod i’r darllenydd sut mae darganfod y safle neu’r ddogfen Gymraeg gyfatebol.

  Gwefan Llywodraeth Cymru:
  http://www.llyw,cymru (yr ochr Gymraeg)
  http://www.gov.wales (yr ochr Saesneg)

  Mae gan rai o’r adrannau gyfeiriadau gwahanol ar gyfer eu safleoedd Cymraeg a Saesneg ar y we. Er enghraifft, yr Adran Amaeth:

  http://www.cefngwlad.cymru.gov.uk/ (yr ochr Gymraeg)
  http://www.countryside.wales.gov.uk (yr ochr Saesneg)

  Ond nid yw hynny’n wir am bob adran ac is-adran ac felly, wrth gyfieithu, bydd angen edrych ar y we bob amser i wneud yn siwr eich bod yn rhoi’r cyfeiriadau cywir.

  Mae gan rai cyrff gyfeiriadau gwahanol ar gyfer eu safleoedd Cymraeg a Saesneg ar y we, er enghraifft:

  http://www.sirddinbych.gov.uk/ (yr ochr Gymraeg)
  http://www.denbighshire.gov.uk/ (yr ochr Saesneg)

  http://www.cyfoethnaturiol.cymru (yr ochr Gymraeg)
  http://www.naturalresources.wales (yr ochr Saesneg)

  Os ceir cyswllt sy’n arwain at ddogfen Saesneg benodol, bydd angen ei newid er mwyn iddi arwain at y ddogfen Gymraeg gyfatebol, ee

  www.wales.gov.uk/subieducationtraining/content/learningcountry/foundation-index-e.htm
  www.cymru.gov.uk/subieducationtraining/content/learningcountry/foundation-index-w.htm

  Mae’r enghraifft hon yn un eithaf syml – newid ‘wales’ i ‘cymru’ ac ‘e’ i ‘w’ – ond mae rhai yn fwy cymhleth na hynny. Bydd angen agor y ddogfen Gymraeg i ddarganfod y cyswllt cywir.

  Rydym yn ceisio cael ein cwsmeriaid i ddarparu’r dolenni Cymraeg i ddogfennau, gan nad gwaith cyfieithu yw hwn mewn gwirionedd. Os bydd rhestr helaeth ohonynt ar ddiwedd dogfen, rhowch wybod i’r gweinyddwyr fel y gellir trefnu i’r cwsmer chwilio amdanynt tra byddwch chi’n cyfieithu’r ddogfen. Neu, os byddwch yn gadael dolenni yn Saesneg yma ac acw mewn darn o waith, cofiwch ddweud wrth y cwsmer eich bod wedi gwneud hynny.

 • gwybodaeth
  Enw benywaidd yw ‘gwybodaeth’ felly bydd angen cynnal y treiglad drwy’r frawddeg ar ei hyd.

  Defnyddiwch yr wybodaeth, nid ‘y wybodaeth’.

Share this page

Sign up now to receive the latest news on Welsh events.

Back to top