Paratowyd yr Arddulliadur i roi cyngor ac arweiniad i’r rheini sy’n cyfieithu deunyddiau cyffredinol ar ran Llywodraeth Cymru. Gallwch ei bori yn ôl trefn yr wyddor neu yn ôl adran, neu ei chwilio am eiriau penodol. Byddwn yn diwygio cynnwys yr Arddulliadur ac yn ychwanegu ato’n rheolaidd.

Adrannau

Chwilio Yr Arddulliadur

Pori yn ôl trefn yr wyddor

Nesaf Blaenorol

S

 • sgil
  Er cysondeb: ‘yn sgil’ nid ‘yn sgîl’.
 • sgìl

  Pan mai 'skill' yw'r ystyr.

  Er cysondeb: ‘sgìl’ nid ‘sgil’.

 • shall (is, will)
  Pan mai 'is'/'will' yw'r ystyr, dylid ei gyfieithu fel 'bydd'.
  There shall be a meeting on Wednesday
  Bydd cyfarfod ddydd Mercher
 • shall (has a duty to)
  Pan mai 'has a duty to' yw'r ystyr, dylid ei gyfeithu fel 'rhaid', nid ‘bydd’. .
  The Chair shall appoint a deputy
  Rhaid i’r Cadeirydd benodi dirprwy,
  nid ‘Bydd y Cadeirydd yn penodi dirprwy’
 • should
  Mae angen gwahaniaethu rhwng 'should' - 'dylai' a 'must' - 'rhaid'
 • sign a letter / document
  llofnodi, nid ‘arwyddo’
 • sign up to
  All parties have signed up to this policy
  cytuno,
  nid ‘llofnodi’
 • strwythur adrannau Llywodraeth Cymru
  • Adran (Department) neu Gyfarwyddiaeth (Directorate)
   ee Yr Adran Gwybodaeth a Systemau Corfforaethol
  • Is-adran (Division)
   ee Yr Is-adran Rheoli Hysbysrwydd a Gwybodaeth
  • Cangen (Branch) / Uned (Unit) / Gwasanaeth (Service)
   ee Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru
 • sangiad

  Elfen sy’n torri ar draws rhediad naturiol brawddeg yw sangiad, a rhaid i’r gair sy’n dilyn y sangiad gael ei dreiglo’n feddal. Un elfen sy’n gallu creu sangiad yw adferf. Y drefn arferol gydag adferfau yw eu rhoi ar ddiwedd y cymal:

  'Cynhaliwyd raffl, a threfnwyd gweithgareddau o bob math hefyd.'

  Ond os bydd yr adferf yn cael ei symud rhwng y ferf a’r gwrthrych, mae’n sangiad ac felly’n achosi treiglad:

  'Cynhaliwyd raffl, a threfnwyd hefyd weithgareddau o bob math.'

  Nid ydym yn deddfu bod yr enghraifft isod yn sangiad gan fod anghytundeb yn y llyfrau gramadeg a yw ‘o leiaf’ yn fath o adferf. O ganlyniad, mae’n dderbyniol treiglo neu beidio â threiglo yn yr achos hwn:

  'Rhaid aros o leiaf ddau fis cyn gwneud cais' neu
  'Rhaid aros o leiaf dau fis cyn gwneud cais'

  Serch hynny, mae’n bwysig sicrhau cysondeb oddi mewn i ddogfen neu ar draws cyfres o ddogfennau.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig