Paratowyd yr Arddulliadur i roi cyngor ac arweiniad i’r rheini sy’n cyfieithu deunyddiau cyffredinol ar ran Llywodraeth Cymru. Gallwch ei bori yn ôl trefn yr wyddor neu yn ôl adran, neu ei chwilio am eiriau penodol. Byddwn yn diwygio cynnwys yr Arddulliadur ac yn ychwanegu ato’n rheolaidd.

Adrannau

Chwilio Yr Arddulliadur

Pori yn ôl trefn yr wyddor

Nesaf Blaenorol

P

 • pan

  Nid oes angen ‘y’ ar ôl ‘pan’:
  pan fyddwch yn barod, nid ‘pan y byddwch yn barod’

  Nid oes angen ‘yn’ ar ôl ‘pan’, ond mae angen berf:
  pan fyddwch yn gweithio ar gyfrifiadur, nid ‘pan yn gweithio ar gyfrifiadur’

  Yn lle ‘pan yw’ (sy’n ffurfiol iawn) neu ‘pan mae’ (sy’n anghywir) gall ‘pan fo’ fod yn ffurf ddefnyddiol ar adegau.

  Defnyddiwch ‘pan fo’ i gyfleu where amgylchiadol hy pan fo'r gair where yn cyfeirio at amgylchiadau yn hytrach na lleoliad:
  Where a pupil is suspended, the parent must be informed.
  Pan fo disgybl yn cael ei wahardd, rhaid hysbysu'r rhiant.

  Defnyddiwch ‘pan fydd’ i gyfleu when

 • parhaol
  continuous, permanent
 • parhaus
  continual, sustained, persistent
 • person

  Heblaw am yr ystyr gramadegol (y trydydd person unigol etc) ac i gyfieithu ‘parson’ ceisiwch osgoi defnyddio ‘person’.

  Gallwch ddefnyddio ‘rhywun’, ‘y sawl’ ‘yr unigolyn’ neu hyd yn oed ei osgoi yn gyfan gwbl:
  am ‘All persons will be banned from smoking’ gallwch roi 'Gwaherddir pawb rhag smygu'
  'y sawl a oedd yn annerch y gynulleidfa'
  , nid ‘y person a oedd yn annerch y gynulleidfa’.

 • pobl

  Gallwch ddefnyddio ‘pobl’ yn lle ‘personau’ am ‘persons’.

  Enw benywaidd unigol yw ‘pobl’ ac felly ‘y bobl dda’ sy’n gywir.

 • posibl
  Er cysondeb: posibl nid ‘posib’.
 • posibiliadau
  Rhywbeth a all fod neu a all ddigwydd: possibilities.
 • posibilrwydd
  Y cyflwr o fod yn bosibl: possibility.
 • proflenni

  Gan nad yw’r rhan fwyaf o’r cysodwyr a fydd yn ymgorffori newidiadau mewn proflenni yn medru’r Gymraeg, gofynnwn i unrhyw gyfarwyddiadau y byddwch yn eu hysgrifennu ar broflenni neu mewn pdfs electronig gael eu hysgrifennu yn Saesneg, ee new para.

  Mae gofyn bod yn ofalus os byddwch yn nodi cywiriad ar ddechrau dogfen ac yn gofyn i’r cysodydd wneud yr un cywiriad drwy’r ddogfen gyfan. Os oes posibilrwydd y bydd angen amrywio’r cywiriad hwnnw mewn mannau oherwydd rheolau treiglo, ni ellir cymryd yn ganiataol y bydd y cysodydd yn gwybod hynny.

  Os oes ychwanegiadau sylweddol i’w gwneud i ddogfen, mae’n well teipio’r testun newydd mewn dogfen ar wahân a’i hatodi i'r e-bost wrth ddychwelyd y broflen pdf. Os oes sawl darn o'r fath gellir teipio’r ychwanegiadau o dan ei gilydd, gan roi rhif i bob un, a rhoi nodiadau yn ychwanegu'r rhifau yn y mannau priodol ar y broflen i ddangos i’r cysodydd ymhle y dylid rhoi’r ychwanegiadau.

   

   

 • prosiect
  Er cysondeb: prosiect nid ‘project’.
 • p'un
  Mae angen gofal wrth gyfieithu:
  To see whether a new strategy is needed
  Anghywir: Er mwyn gweld p’un a oes angen strategaeth newydd
  Cywir: Er mwyn gweld a oes angen strategaeth newydd

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig