Paratowyd yr Arddulliadur i roi cyngor ac arweiniad i’r rheini sy’n cyfieithu deunyddiau cyffredinol ar ran Llywodraeth Cymru. Gallwch ei bori yn ôl trefn yr wyddor neu yn ôl adran, neu ei chwilio am eiriau penodol. Byddwn yn diwygio cynnwys yr Arddulliadur ac yn ychwanegu ato’n rheolaidd.

Adrannau

Chwilio Yr Arddulliadur

Pori yn ôl trefn yr wyddor

Nesaf Blaenorol

M

 • maen nhw
  nid ‘mae’n nhw’ na ‘mae nhw’
 • may (has discretion to, is permitted to)
  'caiff', nid 'gall'
 • must
  Mae angen gwahaniaethu rhwng 'should' - 'dylai' a 'must' - 'rhaid'
 • meet

  ‘cwrdd’ â phobl

  ‘talu’ costau

  ‘bodloni’ neu ‘ddiwallu’ anghenion, meini prawf, gofynion etc

 • mwyafrif / rhan fwyaf

  Sylwer bod ystyr y ddau ymadrodd ychydig yn wahanol. Defnyddir ‘mwyafrif’ ar gyfer unrhyw beth y gellir ei gyfrif, fel y mae’r elfen ‘rhif’ yn y gair yn ein hatgoffa.

  ‘Pleidleisiodd y mwyafrif o’r Aelodau Seneddol o blaid y cynnig.’

  Mae’r ymadrodd ‘rhan fwyaf’, ar y llaw arall, yn ymwneud â symiau na ellir eu cyfrif.

  ‘Defnyddiodd Arwel y rhan fwyaf o’r blawd i wneud bara.’

  Gweler hefyd yr erthygl ‘of’ sy’n egluro pryd y mae angen cynnwys y gair ‘o’ yn y Gymraeg.

  Mae’r un gwahaniaeth yn union yn bodoli rhwng ‘cynifer’ a ‘cymaint’.

  ‘Braf oedd gweld cynifer o bobl ifanc yn y gynhadledd.’
  ‘Braf oedd gweld cymaint o ddŵr yn y gronfa ar ôl y glaw.’

   

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig