Ni fyddwn wedi dechau’r daith yma hebddo.

Rwy’n athrawes yn Ysgol y Berllan Deg - ysgol cyfrwng Cymraeg yn nwyrain Caerdydd gyda dros 450 o blant.  Er i mi ddod o gartref iaith gyntaf Cymraeg, ces i fy ngeni yn Birmingham a derbyn fy addysg blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Saesneg. Erbyn i’r teulu symud yn ôl i fyw i Gymru pan o’n i’n 6 mlwydd oed, roedd Cymraeg yn ail iaith i mi.

Tra’n hyfforddi fel athrawes teimlais yn gryf mai Cymraeg Ail Iaith oedd fy nghryfder gan fy mod yn gallu uniaethu â’r dysgwyr. Ces i swydd fel Athrawes Fro yn dysgu Cymraeg Ail Iaith mewn pedair ysgol yng Nghaerdydd, ac wedi hynny dysgais mewn ysgolion cyfrwng Saesneg.

Yn 2010, daeth y Cynllun Sabothol Iaith Gymraeg i’n sylw a phenderfynais fanteisio ar y cyfle er mwyn ehangu fy natblygiad proffesiynol. Wrth ddilyn strwythur y gwersi gramadeg, gwelais i effaith ar unwaith ar fy nealltwriaeth o gystrawen yr iaith Gymraeg. Roedd y profiad o gyflwyno gwersi i’m cyd-fyfyrwyr yn ffordd i fagu hyder.  Roedd ymateb y tiwtoriaid mor gadarnhaol fel i mi ystyried y posibilrwydd o drosglwyddo i’r sector cyfrwng Cymraeg.

Daeth cyfle heb ei ail i wneud hyn, wrth i mi gael cynnig swydd yn Ysgol y Berllan Deg.  Mae’r swydd hwn wedi dod â phrofiadau annisgwyl ac ysbrydoledig ac mae fy ngyrfa wedi ei chyfoethogi o’u herwydd. Eleni ges i ddyrchafiad i’r tîm rheoli fel arweinydd yr Uned Meithrin a Derbyn.  Mae diolch i’r Cynllun Sabothol am hwn oherwydd fyddwn i ddim wedi dechrau’r daith yma hebddo.  Baswn i’n sicr yn argymell y Cynllun Sabothol i ymarferwyr sydd â diddordeb gwella eu Cymraeg.

Mae’r Cynllun Sabothol Iaith Gymraeg yn cynnig hyfforddiant Cymraeg i athrawon, cynorthwywyr dosbarth a darlithwyr. Am fwy o wybodaeth ac i weld os yw’r Cynllun yn addas ar dy gyfer di, edrycha ar Dysgu Cymru.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig