Ar dy ennill bob tro

Wnes i ddilyn cyrsiau AS yn Ysgol Brynhyfrydond ar ôl i mi gael anaf bu rhaid i mi roi’r gorau i’m trydydd pwnc.

Doedd mynd i Brifysgol ddim yn apelio mewn gwirioneddoherwydd ro’n i’n awyddus i ddechrau gweithio ac ennillarian. Roeddwn am aros tan y byddai’r union gyfle’n codi a phan glywais am y swydd gyda Chyngor Sir Ddinbych, roeddyn swnio’n ddelfrydol i mi.

I fod yn onest, doedd gen i ddim llawer o hyder i ddechrau. Rhan gynta'r swydd oedd gweithio ar ddesg gymorth y Cyngor felly, o’rcychwyn cyntaf, roeddwn mewn sefyllfa lle’r oedd disgwyl imi ddelio âphob math o bobl. Er bod hyn yn dipyn o her i ddechrau, ro’n i’n mwynhau fy hun ac yn magu hyder bob yn dipyn.

Byddwn yn argymell prentisiaeth i unrhyw un. I mi, mae’rffaith fy mod yn gallu dysgu a gweithio gan siarad Cymraegwrth fy ngwaith yn fantais fawr gan mai Cymraeg yw fymamiaith. Byddwn i’n annog unrhyw un i fynd amdanioherwydd byddi ar dy ennill bob tro.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig