Mwynhau’r cyfle i siarad Cymraeg gyda fy nghydweithwyr a chwsmeriaid.

Roeddwn am gael mwy o gyfle i siarad Cymraeg felly wnes i gais am swydd fel cynrychiolydd gwasanaethau cwsmeriaid gyda’r tîm Cymraeg yn Connect to Cardiff. Roedd y swydd wedi apelio’n fawr gan y byddwn yn gallu siarad fy mamiaith - mae hyn wedi bod yn rhywbeth dwi wedi ei wneud yn y gwaith erioed.

Dwi’n mwynhau fy ngwaith yn arw. Mae’r tîm Cymraeg yn wirioneddol gryf ac mae’r Cyngor wedi rhoi pob cefnogaeth i fy mrwdfrydedd dros yr iaith. Maen nhw’n mynd ati i annog staff i ddysgu a mwynhau defnyddio’r Gymraeg yn y gwaith ac maen nhw am i fwy o bobl sylweddoli bod pobl ar gael i ymdrin â’u hymholiadau yn Gymraeg os ydyn nhw’n dymuno hynny. 

Ges i gyfle i astudio ar gyfer fy Mhrentisiaeth trwy gyfrwng y Gymraeg ac roedd hyn yn berffaith i mi gan mai Cymraeg yw fy mamiaith.

Dwi’n mwynhau’r cyfle i siarad Cymraeg gyda fy nghydweithwyr a chwsmeriaid a dwi wedi cyflawni hyfforddiant i ddod yn Hyfforddwr Ymwybyddiaeth o’r Gymraeg.

Mae fy Mhrentisiaeth wedi fy helpu yn fy ngyrfa heb os, ac wedi agor fy meddwl i ffyrdd newydd o feddwl. Hefyd, fe ddysgodd y rhaglen sgiliau rheoli i mi a chefais y cyfle i weithio gyda phobl o bob oed ac o amrywiol gefndiroedd.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig