Dw i'n credu bod fy musnes wedi manteisio’n fawr iawn drwy ddarparu gwasanaeth Cymraeg.

Wnes i gychwyn y busnes fis Medi 2012 ar ôl mynychu Academi’r Gweithwyr Llawrydd GO Wales a bod ar gyrsiau Busnes Cymru ar sut i ddenu cwsmeriaid. Drwy ddarparu gwasanaeth Cymreig dw i'n credu fy mod i’n cyflwyno fy musnes i gynulleidfa arbenigol nad yw rhai eraill yn y diwydiant yn gallu ei chyrraedd.

Mae siarad Cymraeg yn rhan hanfodol o'r busnes, yn enwedig pan mae rhai priodasau yn gyfan gwbl Gymreig, mae hi'n fwy rhwydd i gyfathrebu teimladau a syniadau. Dw i hefyd yn gweithio gyda phlant, ac yn aml yng Nghymru maent yn uniaith Gymraeg yn eu blynyddoedd cynnar. Felly eto gallaf gyfathrebu yn fwy rhwydd a chreu'r gwaith gorau phosib.

Dw i'n hoff iawn o gyd-weithio hefo busnesau eraill yn y diwydiant ac mae hi mor braf gweithio gyda busnesau sy'n pwysleisio ar Gymreictod. Eto, mae'r broses yn llawer mwy hwylus ac rydym yn creu gwaith sydd yn apelio at y gymdeithas Gymreig.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig