Mae modd defnyddio’r Gymraeg i greu rhan o frand

Mae pob aelod o’n staff ni yma yn siarad Cymraeg ac rydym ni’n falch iawn o allu cynnig pob agwedd ar ein gwasanaeth yn ddwyieithog. Rwy’n caru’r iaith ac rwy’n credu ei bod hi’n bwysig defnyddio’r Gymraeg yn yr amgylchedd busnes i brofi bod yr iaith yn gallu goroesi yn y byd modern.

Rwy’n credu bod modd defnyddio’r Gymraeg i greu rhan o frand ac rwy’n anghytuno â’r bobl hynny sy’n dweud bod cynnig gwasanaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg yn gallu bod yn gostus. Ar gyfer fy musnes i, mae wedi denu siaradwyr Cymraeg i deithio o’r De i brynu car yn y Gymraeg, sydd wedi ehangu fy marchnad.

Welsh Brew Tea

Yn ôl cwmni te teuluol o Abertawe, mae’r Gymraeg wedi cyfrannu’n sylweddol at ei lwyddiant byd-eang.

Darllena pam

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig