Cynnig gwasanaeth lleol

Rydym ni wedi bod yn ddigon ffodus i allu ehangu ein busnes dros y blynyddoedd diwethaf, gan agor mwy o swyddfeydd ledled y De-orllewin, ac roeddem ni am i’n cwsmeriaid allu cyfathrebu â ni yn yr iaith o’u dewis.

Wrth i ni symud i ardaloedd lle mae mwy a mwy o bobl yn siarad Cymraeg, mae’r angen i gyfathrebu’n ddwyieithog ac i gyflogi gweithwyr cyflogedig sy’n gallu siarad Cymraeg wedi cynyddu. Mae’n wasanaeth pwysig iawn ac rydym ni’n falch o allu ymgorffori ein diwylliant Cymreig yn ein busnes o ddydd i ddydd.

Rydym ni wedi penodi Cydlynydd yr Iaith Gymraeg, mae gennym ni Bolisi Iaith Gymraeg ar waith ac rydym ni’n annog unrhyw aelodau o’n tîm sydd am ddysgu’r Gymraeg i fynd ati i wneud hynny. 

Ar y dechrau, ar lafar y defnyddiwyd y Gymraeg yn bennaf, ond mae ein darpariaeth o wasanaethau iaith Gymraeg yn datblygu fel y mae’r angen yn cynyddu.

Mae ein penderfyniad i ddechrau cyfieithu ein llenyddiaeth a’n gwefannau eisoes yn talu ar ei ganfed.

Welsh Brew Tea

Yn ôl cwmni te teuluol o Abertawe, mae’r Gymraeg wedi cyfrannu’n sylweddol at ei lwyddiant byd-eang.

Darllena pam

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig