Cynnig gwasanaeth Cymraeg

Rydym ni’n teimlo ei bod hi’n bwysig darparu profiad Cymreig dilys, boed hynny i’n cwsmeriaid lleol neu i dwristiaid sy’n ymweld â Chymru. Mae siarad Cymraeg yn rhan o’n diwylliant a’n treftadaeth, ac rydym ni’n hynod falch bod gennym ni bolisi Cymraeg ar waith yn y gwesty.

Mae’n ofynnol bod ein holl staff blaen y tŷ yn gallu siarad Cymraeg er mwyn rhoi cyfle i gwsmeriaid ddefnyddio’r iaith o’u dewis wrth gyfathrebu â ni. 

Mae’n ddigon syml. Rydym ni’n defnyddio ein hiaith ein hunain, yn ein gweithle ein hunain, yn ein gwlad ein hunain. 

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig