Cyfathrebu â'ch cwsmeriaid

Rydym ni am i’n cleientiaid allu cyfathrebu â ni fel y dymunant, a gan ein bod ni mewn ardal lle mae llawer o bobl yn siarad Cymraeg, mae’n bwysig cynnig gwasanaeth dwyieithog i’n gweithwyr cyflogedig a’n cleientiaid.

Mae gallu gweithio’n ddwyieithog hefyd wedi ein gwneud ni’n fwy deniadol i gleientiaid ledled y DU sy’n gweithio gydag ieithoedd eraill. Maen nhw’n gallu gweld ein bod ni’n gyfforddus yn gweithio gydag o leiaf ddwy iaith o ddydd i ddydd, ac felly’n ffyddiog yn ein gallu i argraffu deunyddiau dwyieithog, beth bynnag fo’r iaith.

Ar hyn o bryd, mae’r Gymraeg yn cael ei defnyddio yn y ffatri a chyda chleientiaid sy’n teimlo’n fwy cyfforddus yn cyfathrebu yn eu hiaith gyntaf. Rydym ni wedi gweld manteision pellach gan fod ein gwefan a’n gohebiaeth â chwsmeriaid, o ddyfynbrisiau i anfonebau, ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig