Addysg Cyfrwng Cymraeg - Dy Ddewis
Eisiau'r gorau i'n plant.

Wnaethon ni ddim meddwl ddwywaith am addysg cyfrwng Cymraeg gan ein bod eisiau'r gorau i’n plant.

Mae'r athrawon yn gwbl wych. Mae nhw'n ymwybodol nad yw pawb yn siarad Cymraeg, nid yw pawb yn dod o gefndir siarad Cymraeg.

Dwy'r gŵr ddim yn siarad gair o Gymraeg ond pan fydd y plant yn cael gwaith cartref ar ddydd Iau  mae wastad yn Gymraeg ac yn Saesneg. Os oes gennym unrhyw bryderon gallwn eu hanfon ar y dydd Gwener i'w hateb. 

Am fwy o wybodaeth cer i dudalen facebook Choice:Dewis.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig