Addysg Cyfrwng Cymraeg - Dy Ddewis

Roedd gen i ddau brif bryder am addysg cyfrwng Cymraeg. Un ohonynt oedd, fel rhiant, a fyddwn i’n medru helpu fy mhlentyn gyda gwaith cartref ac yn ail a fyddai ganddynt gyfleoedd y tu allan i Gymru? Cafodd y ddau bryder hynny eu cyfleu yn weddol gyflym.

Drwy allu siarad Cymraeg a Saesneg a dod drwy addysg cyfrwng Cymraeg, mae gan fy mhlant sgiliau ychwanegol ac maent yn ddigon hapus i dderbyn heriau ychwanegol. Unwaith eto, mae hyn oherwydd bod eu hyder wedi cynyddu.

Rwy'n hapus i ddweud fod fy amheuon wedi eu profi'n hollol anghywir.

Am fwy o wybodaeth cer i dudalen facebook Choice:Dewis.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig